Justícia i Pau treballa activament en sensibilitzar i informar la ciutadania i contribuir a crear una opinió pública cada cop més favorable al respecte dels drets humans fonamentals, individuals i col·lectius, a la cultura de la pau i el desarmament, a la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i en favor del desenvolupament sostenible dels pobles.

Això ho fa impartint conferències, organitzant congressos i seminaris, editant informes, materials pedagògics i exposicions o participant en els mitjans de comunicació. Igualment, desenvolupa accions continues de pressió política per promoure l'aplicació de mesures governamentals amb aquests mateixos objectius, incidint sobre els partits polítics i les institucions públiques locals, nacionals, estatals i internacionals.

El gruix de les seves activitats són impulsades per les diferents comissions de treball formades per voluntaris, que s'ocupen de diveres àrees temàtiques (actualment són les comissions de Drets Humans, Relacions Nord-Sud, Migracions i diversitat, Justícia i salut, Dret a l'habitatge, Comunicació, Ecologia i Justícia i Presons) o que actuen en diferents localitats (Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell i Sant Just Desvern) o zones de Barcelona (Collblanc i Sagrera).

Història de l'entitat

Justícia i Pau de Barcelona va ser creada l'any 1968, com una manera de respondre i concretar a casa nostra la mateixa iniciativa del Papa Pau VI, el qual, com a fruit del Concili Vaticà II (1962-1965) havia creat l'any 1967 un organisme eclesial dedicat a vetllar pels drets humans. Alhora, amb la creació de la comissió de Justícia i Pau a Barcelona, es pretenia aplegar i reforçar totes les accions ja existents a la diòcesis en defensa del drets humans i la pau.

En els seus primers anys d'existència, en temps de la dictadura, Justícia i Pau tingué com a prioritat la promoció dels drets humans al nostre país i, entre d'altres accions, va encapçalar una campanya contra la pena de mort i va protestar davant dels casos de tortures i actuacions policials abusives, la qual cosa li va comportar un processament al Tribunal d'Ordre Públic. També es va significar especialment en la lluita per l'excarceració de presos polítics i a favor de l'amnistia. Durant la Transició, va pressionar pel reconeixement del dret a l'objecció de consciència i des de llavors va donar suport al moviment d'objecció de consciència.

L'any 1976, Joan Gomis va assumir la direcció de Justícia i Pau i anys més tard (en constituïr-se l'entitat en associació el 1987) va ser nomenat president, càrrec que va ostentar fins a la seva mort (†2001). En Joan Gomis donà un impuls decisiu a l'entitat i ell mateix esdevingué un referent a casa nostra en el treball en favor dels drets humans, la solidaritat, la cultura de la pau i el desenvolupament.

Des de 2002 al maig de 2014 assumí la presidència Arcadi Oliveres.

El 1981, Justícia i Pau va encapçalar la primera campanya en favor del 0,7% del PIB d'ajuda pública als països més necessitats. Va fer campanya contra els blocs militars i contra el comerç d'armes, i va promoure accions conjuntes amb diverses entitats a favor de la condonació del deute extern dels països més pobres.

Justícia i Pau, sota la presidència de Joan Gomis, va jugar un paper decisiu en la promoció de diverses iniciatives col·lectives: la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació Catalana d'ONG pels Drets Humans, la Federació Catalana d'ONG per la Pau, el Parlament de la Fraternitat i la Plataforma per al Dret a un Habitatge Digne.

Durant els anys 90, entre d'altres activitats, l'entitat va promoure una campanya per l'abolició del deute extern dels països més pobres, va realitzar diverses accions a favor del desarmament i contra el comerç d'armes, va promoure accions en defensa del dret a un habitatge digne i es va implicar molt intensament en la defensa dels drets humans de les persones empresonades.

Després de la mort d'en Joan Gomis (2001), el va succeir en la presidència l'Arcadi Oliveres, el qual va donar una gran presència pública a l'entitat amb les seves múltiples conferències i intervencions en mitjans de comunicació. El juny de 2014, després que Arcadi Oliveres renunciés a renovar per un nou mandat, fou elegit com a president l'advocat Eudald Vendrell.

En els últims anys, Justícia i Pau ha desenvolupat campanyes o accions de sensibilització social sobre el fenomen de la immigració i les seves causes, les injustícies i desigualtats de l'actual procés de globalització, el consum responsable, la pobresa a Catalunya, el Tribunal Penal Internacional, la situació de les presons catalanes, la situació a l'Àfrica subsahariana, etc.

Reconeixements
En la seva història, Justícia i Pau ha obtingut, entre d'altres, aquests guardons:

 • Premi per la Pau, de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (1982)
 • Premi Solidaritat, de l'Institut de Drets Humans a Catalunya (1992)
 • Creu de Sant Jordi, de la Generalitat de Catalunya (1993)
 • Premi Ciutat de Barcelona, en la modalitat de projecció internacional de la ciutat (1995)
 • Premi a la Solidaritat i la Superació, de l'ONCE Catalunya (2001)
 • Premi de l'Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida (2012)
 • Distinció pública del Departament de Justícia de la Generalitat en reconeixement a l’entitat pel seu servei destacat en l'àmbit dels Serveis Penitenciaris (2016)

Memòries

Memòria breu d'activitats 2018 de Justícia i Pau

Memòria breu d'activitats 2017 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2016 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2015 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2014 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2013 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2012 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2011 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2010 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2009 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2008 de Justícia i Pau

Memòria d'activitats 2007 de Justícia i Pau

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l'any 1968 i que té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans de les persones i els pobles, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i la protecció del medi ambient.

Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la incidència política sobre els poders públics, partits polítics, institucions socials i empreses privades, mitjançant activitats diverses, com campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre d'altres activitats, Justícia i Pau denuncia i pressiona les autoritats públiques davant de casos de violacions greus de drets humans, com detencions il·legals, desaparicions, assetjaments, tortures, agressions a activistes socials...; desenvolupa accions per promoure la cooperació i l'ajut oficial al desenvolupament, l'abolició del deute extern dels països pobres i la justícia en les relacions comercials internacionals i, en general, la construcció progressiva d’un model econòmic global que afavoreixi el desenvolupament humà integral;  denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d'armes i pressiona en favor del desarmament; promou l’economia social, la banca ètica, el comerç just i el consum responsable; exigeix mesures de lluita contra la pobresa i l’exclusió social; actua per defensar els drets dels emigrants i refugiats, treballa en defensa de la dignitat i drets de les persones empresonades i la seva reinserció social, etc.

Justícia i Pau obté el finançament per diversos canals i té molta cura a ser independent; entre els seus membres hi ha pluralitat d'opinions dins d'una voluntat transformadora de la societat i del món actuals des dels valors de l’Evangeli i l’humanisme cristià.

A més de les aportacions dels socis i donants particulars, l'entitat rep habitualment suport econòmic per a les seves accions per part de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Fons Social Europeu-Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, l'Arquebisbat de Barcelona, el bisbat de Terrassa i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona. Es pot trobar informació detallada sobre el finançament de l'entitat a la pestanya "Transparència" d'aquesta web.

Forma i organització de l'entitat

L'entitat té naturalesa jurídica d'associació de dret canònic de l'arxidiòcesi de Barcelona, inscrita al registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i té el NIF R-5800416-I.  El seu domicili actual és Roger de Llúria 126, 3-1, Barcelona 08037.

L’entitat es regeix pels seus Estatuts, el Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica (1983), els Acords Jurídics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu i la Llei Orgànica 7/1980 de 5 de juliol, Llibertat Religiosa, entre d’altres.

Els seus òrgans són l'Assemblea General, que és el màxim òrgan de decisió, formada pel conjunt dels socis, i la Junta de Govern, que regeix l'entitat, formada pel president, dos vicepresidents, el secretari i cinc vocals.

Ell president és nomenat per l’arquebisbe de Barcelona d’entre una terna elegida per l’Assemblea General. Els vicepresidents i el secretari són elegits per la Junta d’entre els seus membres. Els membres de la Junta són elegits per l’Assemblea General. Tots els càrrecs tenen una durada de quatre anys i poden ser reelegits indefinidament.

L'actual Junta de Govern està formada per Eudald Vendrell (president), Jesús Castro (tresorer), Quima Giménez (secretària), Maria Dolors Oller, Núria Carulla, Núria Sastre, Àngel Miret, Joaquim Cervera i Maria Bargalló (vocals), i Josep Maria Fisa (delegat episcopal). Periòdicament, la Junta de Govern reuneix també els representants de les comissions territorials i sectorials de l'entitat.

L'associació compta amb un director, Eduard Ibáñez, nomenat per la Junta de Govern, encarregat de la coordinació general de les activitats, la Silvia Urbina, persona encarregada de l'àrea administrativa i de la comunicació, l'Anna Sangrà, tècnica de migracions i la Blanca Melloni, tècnica de projectes.

El gruix de les activitats són impulsades per les comissions sectorials, que són grups de voluntaris que impulsen les accions de l'entitat en àmbits específics i les comissions territorials, que actuen en l'àmbit local o de barri.

Actualment, les comissions temàtiques en funcionament són: Drets Humans, Relacions Nord-Sud, Migracions i diversitat, Justícia i salut, Dret a l'habitatge, Comunicació, Ecologia i Justícia i Presons. Les comissions territorials són: Maresme, Badalona, Terrassa, Sabadell i Sant Just Desvern, i les comissions parroquials de Barcelona són: Collblanc i Sagrera.

Entitats amb les quals col·labora

Justícia i Pau és membre de les federacions i plataformes d'entitats del nostre país següents: Lafede.cat (Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global), Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denúncia de la Tortura, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Finançament Ètic i Solidari (FETS), Fòrum d'Organitzacions Catòliques d'Adults, Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), Federació Catalana de Voluntariat Social, etc.

És membre també de les organitzacions internacionals següents: Bureau International Catholique de l'Enfance (BICE), Organització Mundial contra la Tortura (OMCT), Xarxa Europea contra el Comerç d'Armes, International Peace Bureau, Coalició d'ONG pel Tribunal Pena Internacional, entre altres. 

logos financadors web

Justícia i Pau és una entitat responsable i transparent amb els ingressos econòmics que rep.

 

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

L'entitat té naturalesa jurídica d'associació de dret canònic de l'arxidiòcesi de Barcelona, inscrita al registre d'entitats religioses del Ministeri de Justícia amb el número 014673, i té el NIF R-5800416-I. El seu domicili actual és Roger de Llúria 126, 3-1, Barcelona 08037.

L’entitat es regeix per les següents normes:

 • Els seus Estatuts
 • El Codi de Dret Canònic de l’Església Catòlica (1983)
 • Els Acords Jurídics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu
 • La Llei Orgànica 7/1980 de 5 de juliol, Llibertat Religiosa


ORGANIGRAMA DE L’ENTITAT

Organigrama2018

 

PERFIL I TRAJECTÒRIA DELS I LES MÀXIMS/ES RESPONSABLES DE L’ENTITAT

Eudald Vendrell. President

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1970). Advocat en exercici al Col·legi d’Advocats de Barcelona des de 1970. Soci fundador del Despatx “GAY-VENDRELL Advocats”, amb dedicació ininterrompudament al Dret Privat en totes les seves branques.

President (1995-1997) del “Grup de Juristes Roda Ventura” (Secció catalana del Moviment Internacional de Juristes Catòlics de PAX ROMANA). Intervencions vàries, en aquesta condició, en les sessions plenàries de la Comissió de Drets Humans de la ONU, amb seu a Ginebra, presentant diverses comunicacions escrites i intervencions orals ja que l’esmentat moviment gaudeix de l’estatut de ONG Consultora de Nacions Unides, sobre qüestions tals com drets dels emigrants, condemna de violacions de drets humans, etc.

Membre de Justícia i Pau des de 1987 i Vocal de la Junta durant el període de 1989 a 1993.
President de Justícia i Pau des de 2014.

 

Eduard Ibáñez. Director

Llicenciat en Dret (1992) i Doctor en Dret Penal per la Universitat de Barcelona (2007). Exerceix com a advocat des de 1993. És el director de l’entitat des d'abril de 2002. A més, actualment presideix la Comisión General de Justicia y Paz d'Espanya. Va ser president de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament entre 2007 i 2009.

 

 

 

Quima Giménez. Vicepresidenta

Llicenciada en Administració i Direcció d’empreses i diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Secretariat Internacional d’Alta Direcció.

Des de 2012 és responsable d’administració, recursos humans i riscos laborals d’una empresa de muntatge. Prèviament, va ser responsable de l’administració i de manteniment de diferents societats, i durant cinc anys va ser auditora de qualitat. Va treballar nou anys com a secretària de direcció en diferents organitzacions.

Des del 2015, amb una dedicació parcial, és Regidora d’Hisenda i Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Sant Just Desvern.

Participa activament a Mans Unides, Creu Roja i Intermón. És membre de les comissions de Sant Just Desvern i Nord-Sud de Justícia i Pau.

 

Maria Bargalló. Vicepresidenta

MariaBargallo webLlicenciada en biologia per la Universitat de Barcelona l’any 1979. Va cursar posteriorment l’especialitat d’Educació Infantil a la Universitat Autònoma de Barcelona (1998) i un postgrau en Ciutadania: Dinàmiques d’Inclusió Social a la Universitat de Girona (2006).

Actualment jubilada, ha dedicat la major part de la seva vida professional a l’educació, primer com a mestra i directora en un centre públic, després com a assessora i com a tècnica del Departament d’Ensenyament en aspectes d’acollida de l’alumnat immigrant, d’interculturalitat i de cohesió social i finalment com a inspectora d’educació. Ha col·laborat com a professora amb la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Ramon Llull i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Fundadora del Moviment Infantil de Barriades de Molins de Rei l’any 1972. Des de l’any 1977 ha estat sempre vinculada als Moviments d’Acció Catòlica Obrera on ha exercit la conciliaria de grups de la JOBAC, de la JOC i actualment d’ACO. Voluntària del SEPAP, col·labora amb el Centre de Formació d’Adults Artur Martorell del Centre Penitenciari BRIANS I.

Membre de Justícia i Pau des de l’any 2016, és responsable de la comissió d’Ecologia i Justícia.

 

Mar Rosàs. Vocal

 

Laura Mor. Vocal

 

Joaquim Cervera. Vocal

Ordenat sacerdot el 1976. Llicenciat en teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1976), diplomatura en sociologia per l´Institut Catòlic de Paris, (1978), llicenciatura en sociologia pel Lleó XIII a Madrid per la Universitat Pontifícia de Salamanca (1992). Professor de Sociologia i Sociologia de la religió a la Facultat de filosofia de la Universitat Ramon Llull i en el Centre Teològic Salesià Martí Codolar. Membre i Professor del Centre d'estudis Pastorals de la diòcesi catalana. Patró de la Fundació d’acció social La Vinya de Bellvitge-Gornal. Participa activament en l'Associació de la Unesco de Diàleg Interreligiós (AUDIR), en el Fòrum de l’Hospitalet-Espai de confiança, en el Col·lectiu de Dones a l’Església i en la Revista l’Agulla. És responsable de la comissió de Migracions i diversitat de Justícia i Pau.

 

Núria Sastre. Vocal

Nascuda el 1945. Advocada en exercici fins fa dos anys. Membre fundadora del Grup de Jurisates Roda Ventura. Voluntària de presons (1.996-2009). Col·laboradora de la Coordinadora contra la Marginació de Cornellà de Llobregat. Membre de Pax Romana ICMICA (Moviment Internacional de Intel·lectuals Catòlicse) amb la responsabilitat de Vice-Presidenta per Europa. És membre de la comissió de Drets Humans de Justícia i Pau.

 

 

Àngel Miret. Vocal

Nascut a Barcelona, llicenciat en dret i diplomat per ESADE. És funcionari de la Generalitat on ha desenvolupat, entre altres, els següents llocs de treball: Subdirector General de Coordinació del Departament de Salut, Director General de la Funció Pública, Secretari General d’Administració i Funció Pública i Secretari d’Immigració. Actualment és coordinador del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya (2015-2017).

Del 2007 al 2011 és nomenat administrador judicial dels jutjats de Barcelona i posteriorment de l’Audiència Nacional, de diferents entitats dedicades a la cooperació internacional fins que és nomenat gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona (20111-2015). Del 2010 al 2012 va ser vocal de la Comissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Ha treballat com Subdirector General de Midat Mútua Metal·lúrgica i Vice-president de la Fundació Sindicalistes Solidaris (UGT), dedicada a la cooperació internacional. És membre de la Junta Directiva de Justícia i Pau i patró de la Fundació Lluis Espinal/Cristianisme i Justícia.

Ha treballat com a professor associat de diferents universitats, la UAB primer i des de l’any 2004 fins el 2016 a la UPF. Fa més de 10 anys que fa el programa “ Un món sense fronteres” a Ràdio Estel i és autor de diferents articles i publicacions, entre les que es poden destacar “Immigració, autonomia i integració” i “Política y gobernabilidad de la inmigración en España”.

 

Xavier Puigdollers. Vocal

 

Josep Mª Fisa. Delegat episcopal

Ordenat sacerdot el 1975. Llicenciat en teologia. Inicià una activitat molt enèrgica en els camps de l’esplai, l’agrupament escolta i la confirmació d’adolescents, i junt amb un grup de capellans van fundar, amb la col•laboració obligada dels joves que es movien per les parròquies i dels seminaristes de la comarca, els Aplecs, primer, i després el Moviment de Revisió de Vida del Baix Llobregat. El consiliari Josep Maria Fisa seria, anys a venir, el consiliari general d’aquest moviment, un trienni recordat per ser el més actiu de la JOBAC.

L’any 1982 deixà la vicaria de Molins de Rei per traslladar-se a la parròquia de la Mare de Déu del Pilar, a Cornellà, i el 1989 guanyà la rectoria de la parròquia del Carme a Sant Joan Despí. És consiliari de Justícia i Pau des de 1994.

 

 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

Pressupost

El pressupost per a l’any 2018 va ser de 252.687,66 €.

 

Comptes anuals i auditoria de comptes

Els ingressos totals bruts de Justícia i Pau de 2018 van ser de 257.517,63 €.

 

Finançament2018

Comptes auditoria comptes2018

(*) L’import registrat de 18.282,70 euros es correspon amb les aportacions realitzades pels propis usuaris
per al pagament de les despeses de determinades activitats desenvolupades.

D’aquestes quantitats, només s’han considerat com a públiques les classificades
com a “Subvencions públiques” (136.048,21 €).

 

La despesa total realitzada a l’exercici 2018 fou de 276.320,34 €.

L’informe complet d’auditoria de comptes de l’exercici 2018 està disponible al final d'aquesta pàgina.

 

Relació i redistribució del personal durant els exercicis 2017 i 2018

Rel dist personal 2017 2018

despeses personal2018

La retribució al personal de direcció de l’entitat va estar, durant 2017, de 31.234,46 € i durant 2018 de 30.743,89 € en concepte de sous i salaris.

 

Convenis de col·laboració subscrits per l’entitat

En l’actualitat, Justícia i Pau té subscrits els següents convenis de col·laboració:

 • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i la Fundació Escoles Parroquials de Barcelona, de setembre 2011, renovat tàcitament de forma anual, pel qual ambdues entitats col·laboren en la sensibilització i educació en favor de la justícia social i la pau dels estudiants de les Escoles Parroquials de Barcelona. La Fundació Escoles Parroquials es compromet a una aportació de 1.000,00 euros anuals.
 • Conveni de col·laboració entre Justícia i Pau i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, signat al mes de març de 2007, per període d’un any i que es renova de forma tàcita entre les parts. L’aportació econòmica que realitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament el 2018 ha estat de 6.000,00 euros i les activitats desenvolupades s’emmarquen en la celebració anual del Memorial Joan Gomis.
 • Conveni d’associació amb Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant (RDCongo) per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD signat al maig de 2017.
 • Conveni amb l’associació GADHOP (RD Congo) per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD signat el 30 maig de 2017.
 • Conveni amb l’associació Justícia i Pau BUTEMBO (RD Congo) per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD, signat el maig de 2017.
 • Conveni amb l’associació civil catalana LA BRETXA per la realització del projecte “Droits? Les femmes et l’explotation des resources naturelles a l’est de la Republique Democratique du Congo”, amb fons de l’ACCD signat el 9 d’octubre 2017.
 • Acord de col·laboració amb el Centre Cívic Casa Elizalde de Barcelona de 15 de setembre de 2017 per a la instal·lació d’una exposició commemorativa dels 50 anys de Justícia i Pau entre 5 i el 26 d’abril de 2018, sense contraprestació econòmica.
 • Conveni amb la Delegació de Pastoral Social de l’Arquebisbat de Barcelona d’1 de maig de 2018, pel qual aquesta entitat aporta 12912 euros per al finançament de les activitats de Justícia i Pau de coordinació i suport a la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants entre 1 de juny de 2018 i 31 de desembre de 2019.

 

Ajuts i subvencions

Les subvencions atorgades per a Justícia i Pau Barcelona durant els darrers 5 anys han estat els següents:

 Ajuts i subvencions 2016

Ajuts i subvencions 2017

Ajuts i subvencions 2018

Si vols més informació econòmica de l'entitat, pots contactar amb nosaltres a través del correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i al telèfon 93 317 61 77. També pots consultar la Memòria d'activitats.DOCUMENTACIÓ

 

 • Auditories

Auditoria dels comptes anuals – 2018

Auditoria dels comptes anuals – 2017

Auditoria dels comptes anuals – 2016

Auditoria dels comptes anuals – 2015

Auditoria dels comptes anuals – 2014

 

 • Memòries d'activitat

Pots consultar les memòries d'activitat de Justícia i Pau al final de la pàgina Què fem.

Seu de Justícia i Pau de la diòcesi de Barcelona

La seu de Justícia i Pau de Barcelona es troba a:

C/ Roger de Llúria, 126, 3er 1a
08037 BARCELONA
T. 93 317 61 77
F. 93 412 53 84
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Comissions territorials

Justícia i Pau de Barcelona compta amb diferents comissions territorials:

Altres comissions

Justícia i Pau és un organisme de l'Església Catòlica reconegut per la Santa Seu. És per això que eixisteixen també associacions i comissions de Justícia i Pau, amb personalitat jurídica pròpia, en altres diòcesis de Catalunya, a la resta de l'Estat espanyol i del món, amb la mateixa identitat i finalitats. Consulteu les adreces en aquesta mateixa web, "seus de Justícia i Pau a Catalunya i les Illes", "Justícia i Pau a Europa" i "Justícia i Pau en el món".

Justícia i Pau de Barcelona treballa en xarxa i sovint amb una mateixa veu amb les associacions i comissions de Justícia i Pau a Catalunya i les Illes Balears. Actualment, Justícia i Pau és present, a més de Barcelona, a les diòcesis de Tarragona, Lleida, Girona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Vic i Solsona (vegeu "seus de Justícia i Pau a Catalunya i les Illes").

Igualment, Justícia i Pau de Barcelona forma part de la Comisión General de Justicia y Paz de España, organisme creat per la Conferència Episcopal Espanyola, format per totes les comissions i associacions de Justícia i Pau de l'Estat espanyol.

Si vols ser voluntari o voluntària de Justícia i Pau tens diverses opcions:

a) Integrar-te de forma estable en alguna de les nostres comissions permaments de treball. Les comissions es troben regularment per tal de desenvolupar accions, campanyes i estudis en diferents àmbits. Actualment són aquestes:

b) Integrar-te en alguna de les comissions territorials de Justícia i Pau. Són les següents:

c) col·laborar en tasques del dia a dia de l'entitat. Actualment necessitem:

 • Un/a voluntari/ària que doni suport en tasques de secretaria i administració (1/2 matins o tardes a la setmana)
 • Un/a voluntari/ària que doni suport en tasques de gestió web i comunicació (1/2 matins o tardes a la setmana)

Per a més informació: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

c) Actuar com a voluntari en centres penitenciaris.

 

 

Comissió de drets humans

Breu resum de l'activitat de la comissió

La seva finalitat és organitzar activitats de promoció, defensa, divulgació i sensibilització dels drets fonamentals de les persones i dels pobles, així com de denúncia de situacions on aquests drets són vulnerats o amenaçats.
Les principals accions que porta a terme, entre d'altres, són:

 • Organitzar conferències, debats, seminaris... de sensibilització i denúncia sobre els drets humans.
 • Organitzar el cicle "Els dilluns dels drets humans", juntament amb Cristianisme i Justícia. Un debat - xerrada el primer dilluns de cada mes durant el curs escolar sobre un tema relacionat amb els drets humans.
 • Sensibilitzar sobre els drets de la infància i difondre els continguts i les obligacions que comporta el conveni internacional de drets de l'infant, a través d'un grup de treball específic dins la comissió de drets humans.
 • Preparar i enviar a cartes de denúncia davant de casos de violació dels Drets Humans arreu del món, com ara tortures, desaparicions de persones, detencions arbitràries, agressions...
 • Oferir xerrades, tallers, seminaris sobre drets humans, pena de mort, i altres temes relacionats, adreçats a escoles (tant a alumnes com mestres, com pares i mares).
 • Participar en xarxes d'organitzacions d'església i laiques de defensa dels drets humans, per organitzar campanyes de sensibilització i si cal de denúncia en temes relacionats amb els drets humans.

Tasques de voluntariat

 • Participar en les diferents campanyes o activitats de sensibilització (organització de jornades, conferències, elaboració de materials, etc.), divulgant els nostres materials i organitzar accions concretes en associacions, escoles, esplais, parròquies, etc.
 • Integrar-se en el grup redactor de cartes de denúncia davant de casos de violació dels Drets Humans arreu del món.

Quan i on es reuneix la comissió
Un dilluns cada dos mesos, a les 19 h., a la seu de Justícia i Pau

Com contactar
Per integrar-s’hi, podeu escriure a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Més informació de la comissió