Octubre 2008. Autora: Tica Font

Paraules de salutació del Bisbe Garcia Aracil prounciades durant el 40è aniversari de la Comissió General de Justicia y Paz España (en castellà només)