REL Global graphic recordingDel 28 al 30 de setembre vam acollir, a Barcelona, el Seminari Internacional de Justícia i Pau d’Europa. Els participants van tenir l’oportunitat d’escoltar diverses conferències que es van anar il·lustrant gràficament, gràcies a la col·laboració de Maria Calvet, professional del graphic recording.

A continuació podeu veure les diferents relatories que es van anar desenvolupant a cadascuna de les ponències, acompanyades d’un petit resum escrit.

 

 

 

 

 

 

The human right to water and international policies to protect it

per Dr. Jaume Saura, adjunto general al Síndic de Greuges de Catalunya, professor de Dret Internacional a la Universitat de Barcelona.

La primera ponència va ser a càrrec del Dr. Jaume Saura sobre l’accés a l’aigua com a dret humà i sobre les polítiques internacionals que el garanteixen. En la seva conferència va parlar de com es reconeix, actualment, l’accés a l’aigua i com s’hauria de reconèixer per tal de garantir-lo. També va destacar el paper clau que tenen els estats en la regulació de les polítiques referents a l’aigua i va recomanar que la gestió de l’aigua fos pública, o bé, privada però amb una supervisió del servei. Finalment va destacar la rellevància del dret a l’accés d’aigua equiparant-lo amb altres drets, igual de fonamentals, com el dret a la vida i al dret a l’habitatge. REL 01 Jaume Saura

Towards a new culture of water

per Dr. Pedro Arrojo, físic, economista i ambientalista, professor a la Universitat de Saragossa i diputat del congrés.

El Dr. Pedro Arroyo va parlar sobre el camí cap a una nova cultura de l'aigua. Durant la seva ponència va exposar la situació de crisi, que es viu actualment al món, en relació al dret a l’aigua. També va assenyalar la importància d’avançar cap a un model més sostenible, on hi hagi un major control de l'accés a l’aigua i que aquest sigui més econòmic, deixant així el negoci de l'aigua fora de la lògica del mercat. Assenyalava el Dr. Arroyo que el sistema actual porta a les desigualtats i a la pobresa. La manca d'accés a l'aigua significa la mort de més de 10.000 persones al dia, sobretot infants menors de 5 anys. En paraules del Dr. Arrojo, la gestió de l’aigua no hauria de produir beneficis econòmics.

REL 02 Pedro Arrojo HQ

Míriam Planas, membre de la Plataforma Aigua és Vida

Després de la ponència del Dr. Arrojo vam comptar amb la participació de la Míriam Planas, membre de la plataforma "Aigua és vida", que va fer una petita intervenció sobre la situació del control de l’aigua a casa nostra. La Sr. Planas va parlar de la necessitat de recuperar el control públic de l'aigua i que aquesta deixés de ser un negoci. També va explicar la tasca de la plataforma Aigua és vida, que treballa per una remunicipalització de l’aigua, i va destacar la importància dels canvis en la gestió municipals per poder construir un canvi real, a escala global, en la gestió de l'aigua.
REL 03 Míriam Planas HQWater, source of life. A perspective from the Catholic social teaching

per Tebaldo Vinciguerra, col·laborador del Dicasteri per al Desenvolupament Humà Integral

En Tebaldo Vinciguerra va destacar la importància de l'aigua com a font de vida des de la perspectiva de la Doctrina Social de l'Església, la qual ens crida a treballar en favor de la dignitat humana i del bé comú. També va fer present que el dret a l’aigua està reconegut només per a uns pocs i va destacar, com a punt clau, la necessitat d’una nova gestió de l'aigua més respectuosa amb el medi ambient i on es prengui consciència de la importància dels petits gestos i canvis que es poden realitzar a escala individual i/o local. REL 04 Tebaldo Vinciguerra HQ
Després de les dues conferències, els participants es van dividir en petits grups de discussió en els quals es va compartir diferents maneres en què es gestiona l'aigua als països europeus i es va discutir sobre problemàtiques actuals de l'aigua, com són el canvi climàtic i la contaminació.

REL 05 Discussion groups HQ

Christian Values and Human Rights: myth or reality in troubled times?

pel Professor Jean-Paul Lehners, president de la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI)

El professor Jean-Paul Lehner, en la seva conferència sobre els valors cristians i els drets humans, va destacar el canvi en els valors de la societat actual i com aquests depenen de les visions polítiques i econòmiques dels individus. Va explicar que podem veure, en la Declaració de Drets Humans, la influència dels valors cristians. Lehner va posar també èmfasi en la ineficiència que han tingut els DH, i es preguntava com pot ser que en els 70 anys que fa que es van aprovar i publicar, les desigualtats i la pobresa no hagin estat erradicades. Finalment va remarcar la importància de redefinir els valors i de qüestionar-los al dialogar amb altres cultures i religions, recordant la importància de lluitar per a una societat oberta i la necessitat de comprometre's amb l'Església. Finalment, el professor Lehner, va remarcar la màxima que els canvis sempre sorgeixen de la lluita no-violenta.REL 06 Jean Paul Lehners HQ
Com a tancament de la discussió sobre el dret a l'aigua, es va realitzar també una relatoria final on s'exposen gràficament els punts d'acord dels diferents participants. En aquesta podem veure com s'exposa un col·lapse de les grans infraestructures com a causa de la situació. Justícia i Pau Europa va voler remarcar la importància de defensar el dret de l’accés a l'aigua i de veure el canvi climàtic com un problema comú. També es va remarcar la importància de buscar solucions en l’àmbit de la gestió pública dels recursos i la necessitat de l'Església de prendre'n part. Considera que l'aigua ha de ser un recurs gratuït i que s'ha d'educar en la seva importància. En resum, l'aigua com a dret necessita una bona regulació que tingui en compte la sostenibilitat i el desenvolupament de la societat.

REL 08 Conclusion groups HQ