AC 201 RCDAquesta setmana l’equip d’incidència en drets humans de Justícia i Pau ha escrit a diferents institucions governamentals denunciant la violació de drets humans de diferents activats socials i polítiques a la República Democràtica del Congo (RDC), Bangladesh i Uzbekistan, d’acord amb els informes realitzats per l’Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).

Segons l’informe enviat a la nostra entitat respecte el cas de la RDC, el 23 i el 30 de desembre de 2017 van ser arrestats 5 membres del moviment Filimbi, moviment que es desenvolupa com una plataforma que convida als joves congolesos a exigir els seus drets d’una manera pacífica. Entre els 5 membres es trobava Palmer Kabeya, qui va ser detingut el 23 de desembre de l’any passat després de promoure la participació en la marxa pacífica que tenia com a finalitat l’exigència de l’aplicabilitat de l’acord integral polític firmat l’any 2016 per a poder convocar noves eleccions. El dia 30 del mateix mes van ser arrestats Carbone Beni, Mino Bompomi, Grace Tshiuza i Cedric Kalonji. Tant a Kabeya com als 4 últims se’ls ha acusat i imputat un delicte d’atemptar contra la seguretat de l’Estat.

Al llarg del procés contra d’aquests defensors dels drets humans, es va demostrar que Carbone Beni va ser torturat: a més de que, a partir del juny i després de la seva compareixença, no van tornar a tenir cap aparició i inclús no van tornar a entrevistar-se amb cap advocat defensor. Finalment, pel que fa al tema de la imputació de càrrecs, el 16 d’agost de 2018, el Ministeri Públic va demanar una pena màxima de tres anys pels delictes d’ofensa al cap d’Estat, publicació d’escrits subversius i incitació a la desobediència.

Tenint en compte aquests fets, des de Justícia i Pau hem enviat una carta al Ministre de Justícia i al Procurador General del país sol·licitant:

 • que es garanteixi la integritat tant física com psicològica d’aquestes persones;
 • l’alliberament immediat de les persones detingudes;
 • que es posi fi a totes les formes d’hostigament de persones defensores dels drets humans;
 • que es segueixi el que hi ha dictat en la declaració dels defensors dels drets de l’home (específicament l’article 12.2) i;
 • el compliment del que s’ha estipulat en els instruments universals i regionals relatius als drets humans ratificats per l'RDC.

El segon cas que hem denunciat davant les autoritats es el relatius a 13 estudiants bengalins detinguts per l’organització de manifestacions pacifiques que tenien com a objectiu l’establiment de carrers més segurs a Dacca i l’enduriment de les lleis de trànsit. Segons les informacions facilitades per la OMCT, els 13 estudiants van ser arrestats a casa seva sense notificació als seus parets. 12 dels 13 van estar desapareguts durant 4 dies. ; alguns d’ells van ser víctimes de tortura i van ser presentats davant del jutge abans de la data prevista. A més, se’ls va imputar el delicte d’agressió contra un servidor públic. 

SIMAGEN CASO 202 BGD

Donades aquestes circumstàncies, el que es demanava en la carta enviada a la Cort Suprema de Justícia de Bangladesh, al Ministre de Lleis i Justícia, així com a l’ambaixador de Bangladesh davant l’ONU, és: 

 • que es garanteixi la integritat tant física com psicològica d’aquestes persones;
 • l’alliberament immediat de les persones detingudes;
 • que la investigació dels fets sigui transparents;
 • que es detingui tot tipus de maltracta inclòs el judicial contra aquestes persones;
 • que es respectin els drets que tot ciutadà té;
 • que es segueixi el que hi ha dictat en la declaració dels defensors dels drets de l’home i;
 • el compliment del que s’ha estipulat en els instruments universals i regionals relatius als drets humans.

SIMAGEN CASO 203 UZBEl tercer i últim cas denunciat és el del Sr, Agzam Turgunov en Uzbekistan. El Sr. Turgunov es un activista polític i religiós, a més de que ha treballat en temes relacionats amb l’educació i les presons. El 29 d’agost va ser arrestat mentre gravava amb el seu telèfon una disputa violenta entre la policia uzbeka i alguns manifestants en l’edifici de la Cort Suprema del país. Per aquests fets, Turgunov va ser arrestat, obligat a borar el vídeo del seu telèfon i judicialitzat d’immediat. Sent aquests els fets, Justícia i Pau ha denunciat davant les autoritats d’aquell Estat que aquest no és el primer atac contra aquest defensor dels drets humans, ja que recentment ja havia complert una condemna de 9 anys de presó per càrrecs d’extorsió no infundats. D’aquesta manera, exposem la nostra preocupació donada la presumpta detenció arbitrària i l’assetjament judicial contra aquest individu, així com és de vital importància eradicar l’assetjament judicial ja que si el defensor és i se sent lliure tindrà el dret de defensar els drets dels seus conciutadans i els seus propis inclús en instancies internacionals.