JPEuropa DiaDH2019

Amb motiu del Dia dels Drets Humans, el qual se celebra arreu del món el dia 10 de desembre, Justícia i Pau Europa ha fet pública una declaració sobre els drets dels pobles indígenes arreu del món.

 

 

 

Declaració de Justícia i Pau Europa amb motiu del Dia dels Drets Humans
(10 de desembre)


"Els pobles indígenes són una crida viva a l'esperança”

 

Es calcula que al món hi ha al voltant de 5000 pobles indígenes1 diversos, els quals comparteixen vincles forts amb els seus entorns naturals i tenen característiques socioeconòmiques, polítiques, culturals i religioses diverses. Malgrat la seva dispersió geogràfica en 70 països arreu del món i la seva diversitat sociocultural, aquests pobles sovint s’enfronten a amenaces i reptes similars.

No és casualitat que les Nacions Unides hagin declarat el 2019 com l’Any Internacional de les Llengües Indígenes, ja que la majoria de les 2680 llengües en perill de desaparició són de naturalesa indígena. També és alarmant assenyalar que prop de la meitat dels 400 defensors del medi ambient i drets humans assassinats el 2017 eren persones indígenes que van morir defensant els seus drets individuals i col·lectius. Fins i tot avui en dia s’informa sobre morts violentes de persones indígenes i dels que els defensen a Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia, Europa o l’Àrtic.

Els pobles indígenes són també un gran motiu de preocupació per al Papa Francesc, el qual es va referir a ells com "una crida viva a l'esperança", recordant-nos "que els éssers humans tenim una responsabilitat compartida en la cura de la casa comuna". Els participants al darrer Sínode de Bisbes de la regió Panamazònica van tenir l'oportunitat d'escoltar testimonis poderosos de representants indígenes que patien "noves formes de colonialisme".

L'explotació insostenible dels recursos naturals i les activitats extractives irresponsables de les corporacions multinacionals, impulsades moltes vegades per interessos econòmics i polítics depredadors, no només causen danys ecològics irreversibles, sinó que també tenen conseqüències socials desproporcionades per a les poblacions indígenes. L’abús empresarial sol anar acompanyat de la manca de supervisió del govern i d’insuficients demandes amb diligència deguda per part dels mercats internacionals. Alimentat per la corrupció i la impunitat, això pot provocar la vulneració dels drets sobre la terra, la pèrdua de cultura i identitat, el tràfic d’éssers humans, l’esclavitud, la discriminació i marginació. Les víctimes solen ser les persones més vulnerables: infants, joves i dones.

Els qui volen donar-los veu i defensen el seu accés a la justícia sovint són objecte d’atacs, amenaces, persecució criminal indeguda, intimidació, assetjament i fins i tot assassinats.

A la llum d’aquests problemes de drets humans, ecològics i socioeconòmics, nosaltres com a Conferència de les Comissions Europees de Justícia i Pau (Justícia i Pau Europa) compartim la preocupació pels pobles indígenes. També expressem el nostre suport a aquells que els defensen a Europa i a tot el món.

Reafirmem els principis de la Doctrina Social de l’Església sobre la dignitat humana de tots, especialment els més febles, i reconeixem la necessitat de fomentar el desenvolupament humà integral. Donem suport a la crida del Papa Francesc per a “prestar especial atenció a les comunitats aborígens amb les seves tradicions culturals. No són una simple minoria entre d’altres, sinó que han de convertir-se ens els principals interlocutors sobretot a l’hora d’avançar en grans projectes que afectin els seus espais. Per a ells, la terra no és un bé econòmic, sinó dol de Déu i dels avantpassats que hi reposen, un espai sagrat amb el qual necessiten interactuar per a sostenir la seva identitat i els seus valors. Quan romanen en els seus territoris, són precisament ells els qui més bé en tenen cura”. (Laudato Si', 146).

La protecció dels drets dels indígenes i els qui els defensen no només representa un imperatiu ètic fonamental, sinó que també constitueix una obligació legal internacional i un compromís bàsic amb els drets humans.

Per tant, com a Justícia i Pau Europa fem una crida als responsables polítics nacionals, europeus i de nivells internacionals per intensificar els esforços per al ple reconeixement, protecció i promoció dels drets de les persones indígenes i aquells que els defensen d'acord amb la legislació pertinent, inclòs el Conveni 169 de l’OIT, la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pobles indígenes i la Declaració de les Nacions Unides sobre els defensors dels drets humans.

En particular, demanem que:

  1. els actors públics i privats respectin i promoguin plenament els drets a la terra, la cultura, la llengua, la propietat intel·lectual, així com els drets socials i mediambientals de les persones indígenes a Europa i globalment.

  2. en els processos de consulta, presa de decisions i implementació de les qüestions que afectin les persones indígenes, s’asseguri la seva capacitació i participació inclusiva.

  3. l’accés efectiu a la justícia i la reparació siguin proporcionats a les víctimes indígenes i a aquells que els defensen en casos de discriminació i atacs violents.

  4. les empreses, incloses les establertes a Europa, no adquireixin les seves mercaderies a proveïdors relacionats amb la desforestació, l’apoderament de terres o les violacions dels drets humans.

  5. els poders públics, inclosa la Unió Europea, adoptin legislació vinculant en matèria de drets humans per assegurar la responsabilitat social corporativa i jugar un paper constructiu en les negociacions en curs per a un tractat de les Nacions Unides en matèria d’Empreses i Drets Humans.

  6. els acords comercials bilaterals i regionals incloguin clàusules amb drets humans exigibles, així com clàusules socials i mediambientals que garanteixin una protecció efectiva dels drets de les persones indígenes.

  7. polítiques específiques per donar suport al desenvolupament sostenible i integral de les persones i comunitats indígenes siguin promogudes, tot respectant la seva vida i la identitat, cultura, llengua i creences religioses específiques.

La protecció i la promoció dels drets dels indígenes i els que els defensen requereix una resposta multilateral i a diversos nivells i, com a Justícia i Pau Europa, nosaltres estem preparats per contribuir a aquests esforços.

 

Brussel·les, 6 de desembre de 2019

El Comitè Executiu de Justícia i Pau Europa

 

1Es reconeix que, en aquest sentit, existeix varietat en l'ús de la terminologia referida als pobles i grups ètnics, els quals són els propietaris i cuidadors originals de les seves terres i regions.


Contacte: Stefan Lunte, secretari general (0033680179422, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.)  #HumanRightsDay


Podeu descarregar-vos la nota:

- en català: https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/zMg8QGEkSSsXpSb

- en castellà: https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/oDE2yrbrktt2ksg

- en anglès: https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/CFHypcnWaZm66cJ

- en francès: https://nextcloud.pangea.org/index.php/s/8bjco3BpPWPNRCd