ecoparroquiaColorL'encíclica Laudato si' és el Nou Càntic de les Criatures per al segle XXI. En un primer moment, quan el nou Papa va dir que es posava el nom de Francesc, vaig pensar que potser apuntava massa alt. Després m'he convençut de la seva inspiració profètica. Els documents del magisteri del Papa, que són reflexions entorn d'un tema, marquen una determinada consciència del conjunt de l'Església. Recullen textos anteriors, actualitzen intuïcions, rellegeixen l'actualitat a la llum de l'Evangeli i també escolten veus que des de les ciències humanes poden afinar les orientacions ètiques i valorar els moviments socials nous, el que Joan XXIII va anomenar Signes dels Temps. El cas de l'encíclica publicada el 2015, que el maig vinent farà cinc anys, és paradigmàtic. El papa Francesc no agafa un tema d'actualitat, com algú podria pensar, sinó que agafa l'eix troncal del repte més important que té la humanitat avui. La vida humana en el seu conjunt i la seva supervivència. No és cap amenaça de futur. És una crida urgent. I frivolitzar o fer humor barat o riure perquè una noieta adolescent fa discursos que no li pertocarien, és mantenir-se en la miopia d'una societat que deixa que la degradació mediambiental continuï desbocada.

El Papa Francesc, com subratlla, Mn. Nicolau, ha sabut assessorar-se de bons especialistes a escala mundial que donen una base científica sòlida a totes les seves crides i denúncies. I ho fa sense estridències retòriques, amb el llenguatge que es pot entendre millor. No és una encíclica tècnica. No és un sermó per als ecologistes o per als que volen desacreditar les polítiques sobre medi ambient. És netament i clarament una crida a la conversió, com feien els profetes de l'Antic Testament o com feien els apòstols, seguint el mestratge de Jesús de Natzaret. Conversió, sí. Conversió integral. Integral. És a dir, que agafa totes les dimensions de la persona humana.

Conversió. Canvi. Metànoia. Situar-se en un altre paradigma. El pecat ecològic no seria posar el focus en un nou pecat concret i definit sinó adonar-nos, prendre consciència, que o bé ens posem davant del mirall i reconeixem qui som i què fem, o bé estem fora de la dinàmica de la maduresa humana que tants anys i esforços ha costat per arribar a fer eclosió com ho ha fet. És allò de morir d'èxit perquè es traspassen tots els límits.

"Qualsevol tema que afecti negativament a la persona humana en qualsevol racó del món afecta el conjunt. I qualsevol tema que afecti la natura igualment afecta la humanitat sencera."

La conversió és bàsicament una crida per als cristians, en el sentit que hi estem més urgits i toca més el moll de l'os del ser seguidor de Jesús. Tota l'encíclica toca les dues melodies fonamentals, paral·leles o més ben dit estretament unides i interconnectades. La melodia de l'elogi a la naturalesa que conforma el planeta i la seva salvaguarda i la melodia de la persona humana que no es pot entendre sense el seu medi i la relació social que la humanitza i li dóna tota la dignitat. Més encara, no es tracta tant d'unir sinó de prendre consciència que la humanitat i la casa del planeta són una sola cosa, la Casa Comú. I ja som al capdavall de la qüestió. Qualsevol tema que afecti negativament a la persona humana en qualsevol racó del món afecta el conjunt. I qualsevol tema que afecti la natura igualment afecta la humanitat sencera. Mai com ara ho podem veure a través dels reportatges que actualitzen el moment catastròfic de què passa a l'Amazònia, a Austràlia, a Síria o a l'Antàrtida.

Conversió integral. Aquest adjectiu és fonamental per entendre que el missatge del Papa té una càrrega important de cara la missió evangelitzadora de la comunitat cristiana. Ens toca a tots, grans i joves, laics i religiosos, responsables de tantes activitats, bisbes i capellans. I ens crida a fer un treball pastoral transversal que va des de la catequesi, a la litúrgia, dels moviments a les comunitats religioses, de les propostes en l'àmbit domèstic al plantejament de revisar totes les estructures materials que han de servir la pastoral. Materials i humanes. A França ja s'hi van posar molt aviat a concretar el que és possible de fer amb els mitjans que tenim. Église Vérte, és una xarxa de més de tres-centes parròquies i grups i santuaris, que s'han posat en marxa per auditar, corregir, i proposar tot el que pot ser un bon signe de conversió integral i un bon exemple per crear dinàmiques d'economia circular, sense que això quedi en un bon desig.

Des de Justícia i Pau i el grup de treball d'Ecologia i Justícia, ens proposem estendre aquesta consciència i establir també aquí una xarxa de coordinació i d'ajuts. Fem una crida als arxiprestats i a les diòcesis a sumar esforços i iniciatives que ens portin a treballar també amb moviments civils que aposten per donar resposta a l'emergència en la que estem instal·lats. Aquesta comissió es posa al servei d'aquells petits nuclis que senten la responsabilitat de posar fil a l'agulla d'una proposta evangelitzadora perquè remou consciències i ens posa a actuar des de la realitat que estem vivint.

La conversió integral de la Laudato si' demana una mística personal: posar els recursos que tenim, fets de voluntat, de capacitats, d'actituds, d'espiritualitat i de compromís, al servei de la causa de la vida de la creació en tots els seus aspectes quotidians, relacionals, econòmics, socials. No deixem de banda l'opció pels pobres. Quan la conversió ecològica integral ens truca a la porta, l'obrim per preguntar-nos què estem fent: els immigrants són en bona part, tal com el mateix papa Francesc ens recorda, el resultat d'una economia que extreu recursos dels seus països d'origen i els empeny a cercar una alternativa arriscada. Com ho denunciem? Com podem revertir aquesta dinàmica perversa? Acollir d'una banda però també denunciar, sense pal·liatius, els esforços hipòcrites i inútils per a posar barreres físiques als moviments migratoris.

Hi ha una paraula que ho sintetitza, encara que és solament una paraula: holístic. Mística holística. Una mística de llarg recorregut i que pot revertir l'ecocidi al que ens hem abocat d'una manera inconscient tots plegats. Si ens endinsem en una lectura de l'evangeli, com fa el Jaume Duch Fumador, des de la perspectiva de la LS, en treure'm el nervi d'una conversió urgent i necessària. Vet aquí els fonaments d'una evangelització urgent.

Josep Maria Fisa
Conciliari de Justícia i Pau Barcelona