Representants de CEAS-SAHARA, Justícia i Pau, l'Associació de Juristes Andalusos pel Sàhara (AJASAHARA), l'Observatori Asturià de Drets Humans per al Sàhara Occidental i l'Observatori Aragonès per al Sàhara Occidental s'han concentrat avui a les 12 h, a la porta del Ministeri d'Economia i Competitivitat amb l'objectiu d'interposar una denúncia per a paralitzar les exportacions de nous vehicles militars amb destinació a Marroc.

En aquesta denúncia es presentaran proves que el Regne alauita els està utilitzant per a la repressió del Poble Sahrauí, el que converteix la transacció comercial en il·legal segons la normativa espanyola i els tractats internacionals contra la venda d'armes subscrits per l'Estat espanyol. La denúncia coincideix amb el viatge oficial del Rei d'Espanya al Marroc, del qual parlaran els denunciants per la seva relació amb aquestes operacions.

La Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants, que aplega una vintena d’organitzacions que treballen entorn al fet migratori, ha elaborat un manifest amb motiu de la situació de prop de 300 immigrants que malviuen en condicions infrahumanes en naus industrials o en altres locals ocupats de Barcelona. Ja sigui per motius econòmics o perquè no tenen permís de residència, aquestes persones no han pogut accedir a un habitatge digne i s’han vist abocades a aquesta situació. Una sentència d’un jutjat de Barcelona dictada recentment ha decidit el desallotjament d’un d’aquests assentaments, al carrer Puigcerdà.

D'altra banda, la mateixa Plataforma ha volgut expressar, mitjançant una nota de premsa, la seva satisfacció davant de la resolució judicial del passat dia 28 de juny que autoritza l’entrada d’ONG en el Centre Internament d’Estrangers de Barcelona per a l’atenció social de les persones internades.

El darrer informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, de Justícia i Pau, posa en coneixement públic que darrera de l’impressionant edifici que Indra posseeix al barri de 22@ del Poblenou de Barcelona, o a les oficines que Sener té a la Diagonal de Barcelona, i d’altres de similars, com GMV o Rohde & Schwarz, hi ha personal que està treballant en el disseny, enginyeries o tecnologies per a avions o helicòpters de combat, blindats, vaixells de guerra o míssils per a la guerra.

L’informe revela que el sector empresarial lligat a la indústria catalana d’armes s’ha empetitit els darrers anys. Així i tot, avui dia la producció militar exclusivament catalana està en mans de 35 empreses, ocupa a 478 persones, i factura 124 milions d’euros aproximadament, a les quals cal sumar la quantia de la producció de les empreses espanyoles que tenen factories a Catalunya, com el cas d’Indra i d’altres.

L’impuls polític a l’empresa militar catalana ha estat un fracàs, malgrat haver-s’hi donat el despropòsit de subvencionar o ajudar econòmicament el sector de producció d’armes, quan no hi ha recursos pels serveis públics més essencials. La indústria militar a Catalunya és més un desig i una ambició d’algunes empreses i d’alguns polítics de fer quallar a Catalunya aquest teixit industrial, que no pas una realitat. Perquè fora d’algunes empreses que subministren alguns components, el cert és que no ha arrelat cap fabricant de producció d’armes important a Catalunya. 

És conegut per tothom la tradicional insuficiència dels parcs públics d'habitatges per atendre les necessitats socials d'habitatge a Catalunya. Necessitats que, en els darrers anys, s'han multiplicat com a conseqüència de la crisi econòmica i l'atur. S'han produït milers de desnonaments per la impossibilitat de fer front al pagament del lloguer o de la hipoteca. En paral·lel, a Catalunya, hi ha desenes de milers d'habitatges buits, la major part propietat d'entitats financeres (moltes d'elles nacionalitzades), que no estan complint amb la seva funció social.

Per aquest motiu, avui s'ha presentat una nova campanya, promoguda per Justícia i Pau, l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya -entitats que formen part de la Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne-, que vol aglutinar i mobilitzar el màxim nombre d'entitats, associacions i plataformes socials, per aconseguir que el Parlament legisli per garantir l'ús social d'aquests habitatges i el Govern de Catalunya articuli les mesures necessàries per crear un parc de lloguer social suficient per atendre les necessitats d'habitatge dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Manifest

L'entitat Església Plural ha decidit atorgar el Premi Mn. Vidal i Aunós 2013 a una trajectòria personal a Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, pel seu recorregut de tota una vida dedicada i compromesa amb  temes socials, de justícia i solidaritat.

Els premis Església Plural tenen per objecte afavorir i incentivar totes aquelles persones i grups que treballen en silenci per omplir d’esperança i d’estimació la vida de tants homes i dones que pateixen al nostre voltant la dissort de la marginació o de la pobresa en qualsevol de les seves expressions.

En el mateix acte es lliuraran els altres dos premis que atorga Església Plural: premi a un projecte d'acció socials i el nou premi a un projecte d'economia justa, que seran anunciats pel Jurat en aquell moment.
 
El jurat dels premis Església Plural està format per: Enric Canet, Pilar Mercadé, Ramon Mª Nogués, Victoria Molins, Miquel Verdaguer, Joan Oñate, com a president d'EP, i Roser Nadal, com a secretària, sense vot.
 
Prèviament, Sor Lucia Caram i Toni Comín ens parlaran de "l'Audàcia evangèlica. La resposta cristiana al dolor de les víctimes".

Església Plural està formada per cristians i cristianes de base, principalment laics i laiques, provinents de diferents àmbits de l’Església catalana, amb una clara voluntat de treballar per a la reforma de l’Església catòlica, recollint l’esperit del Concili Vaticà II.