Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (19/07/2010)
Diguem al FMI que l’Oficina Internacional de l’Ocupació controli el que succeeix a Grècia, i a Espanya i a altres Estats intervinguts.
Eduard Ibáñez, director de JP (27/07/2010)
Hi ha una greu llacuna jurídica en el dret internacional i en el dret intern dels estats multiètnics o plurinacionals (com és l’espanyol).
Xavier Merino, membre de JP Girona (31/08/2010)
Periòdicament surten a la superfície temes conflictius que, moltes vegades, tornen a desaparèixer sense haver estat resolts.
Miquel Àngel Maria, membre de JP Menorca (06/09/2010)
Fixem-nos que les famoses “reformes necessàries” apunten totes cap allà mateix. Es retallen drets i prestacions per la base: treballadors, aturats, pensionistes, immigrants.
Jordi Cots, coordinador de la Comissió de la Infància de JP (13/09/2010)
Un estudi recent de la Universitat de València torna a parlar d’un tema que ens hauria de preocupar profundament: la desaparició de la infantesa.