Josep Mª Fisa, delegat episcopal de JP (02/06/2010)
Es fa evident que en els darrers segles, i molt recentment, hi ha hagut moviments extraordinaris en la configuració del mapamundi.
Pere Ortega, vocal de la Junta de Justícia i Pau (08/06/2010)
Israel es presenta com un país agredit. I certament ho ha estat, però no es diu mai que de víctimes han passat a agressors i botxins dels palestins d’avui.
Francesc Compte, membre de JP Girona (14/06/2010)
No corren temps per cantar lloances i llençar la casa per la finestra, sinó per fer un esforç comú d’austeritat, entesa aquesta no com a tenir poques coses, sinó a deixar-ne de tenir moltes d’altres.
Rafa Allepuz, president de JP a Lleida (21/06/2010)
El model de desenvolupament portat a terme en les darreres dècades ha estat ineficient i esclavista, motiu suficient per considerar-lo inviable i immoral.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau (28/06/2010)

El brutal pla de reducció del dèficit públic que acaba d’aprovar el govern Zapatero mereix un judici molt negatiu.