Pere Ortega, membre del Centre d'Estudis per a la Pau JM Delàs (11/05/2009)
Els estats són els principals agents de la violència al món. Alguns poden afegir que aquesta violència és legítima, perquè està emparada en el consens general atorgat per la població en un contracte social anomenat Constitució.
Joan Gómez i Segalà, Secretari de Justícia i Pau de Barcelona (18/05/2009)
La data ha passat força desapercebuda. El passat mes de febrer va fer vint anys que 57 joves van anunciar que no pensaven fer la mili ni el seu succedani civil.
Emili Aldabó, vocal de la Junta de Justícia i Pau (02/06/2009)
La relació cooperativa entre ONG ajuda, sense sacrificar identitats i diferències, a augmentar els esforços.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau (08/06/2009)
Si alguna cosa ha demostrat la crisi econòmica que patim és que els mercats financers globals no solament no funcionen bé, sinó que poden fer molt de mal (...)
Francesc Compte i Cervera, membre de Justícia i Pau Girona (15/06/2009)
No corren bons temps per posar en pràctica el verb donar. Donar en temps de crisi, per a molts, pot semblar una ximpleria. I malgrat tot és justament ara que cal donar el millor de nosaltres per contribuir a fer més passatgera una situació de crisi, ben galdosa per cert, i que té el seu origen en l’afany de posseir d’uns pocs en detriment de molts...