Jordi Calvo, tècnic del Centre Delàs, de Justícia i Pau (07/12/2010)
Ja no hi ha espai per a polítiques socials perquè els mercats s'enfaden.
Àlex Masllorens, col·laborador de Justícia i Pau (15/12/2010)
Els qui més pateixen els efectes perversos de la crisi són els més pobres, però hi ha una part de la societat que s’entesta a responsabilitzar-los a ells.
Eduard Ibáñez, director de JP Barcelona (20/12/2010)
S’acaba de difondre el Missatge anual del Papa amb motiu de la Jornada Mundial per la Pau del proper dia 1 de gener.
Joan Gómez i Segalà, secretari de la Junta de Justícia i Pau (27/12/2010)

Quan es parla de consum responsable, solem centrar l’atenció en els productes i en els productors. I si la clau fos canviar el consumidor?

Joan Gómez i Segalà, secretario de la Junta de Justicia i Pau (27/12/2010)

Cuando se habla de consumo responsable, solemos centrar la atención en los productos y en los productores. ¿Y si la clave fuera cambiar el consumidor?