Àlex Masllorens, col·laborador de JP (16/04/2012)
Les eleccions no poden ser només una coartada per a que una classe dirigent imposi a la majoria les seves normes. La democràcia és, abans que cap altra qüestió, una ètica.
Joan Gómez, secretario de JP de Barcelona (27/04/2012)

He aprendido que hay que honrar los compromisos personales, sobre todo los de los jóvenes, porque son semillas que no sabemos qué fruto darán.

Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de JP Barcelona (07/05/2012)
És necessari que ens apropiem totes del projecte com a alternativa a aquest mercat financer.
Xavier Merino, membre de JP Girona (14/05/2012)
La persona, cristiana o no, s’ha de sentir responsable, ha de resoldre els problemes i les injustícies que afligeixen la humanitat.
Flora Ridaura, membre de JP Girona (21/05/2012)
Diríem que han crescut, i continuen creixent, els motius d’indignació.