Vicenç Fiol, membre de JP Girona (21/11/2011)
La gravetat de la situació reclama respostes ràpides i eficaces.
Jordi Calvo, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau (28/11/2011)
El negoci de la violència armada és immoral i en molts casos il·legal.
Àlex Masllorens, membre de Justícia i Pau (05/12/2011)
El primer que cal constatar és que el tercer sector travessa una crisi molt profunda i no totes les entitats sobreviuran a aquesta etapa
Eulàlia Reguant, responsable de campanyes de JP Barcelona (13/12/2011)
Des de diferents sectors s'està treballant per promoure una auditoria ciutadana del deute.
Joan Gómez i Segalà, Secretari de la Junta de Justícia i Pau (19/12/2011)
No és immoral pagar impostos a un Estat que desatén les necessitats socials per a rescatar negocis especulatius fallits?