Eduard Ibáñez, director de JP Barcelona (12/06/2012)
Cal analitzar rigorosament els errors comesos, determinar responsabilitats i aprovar mesures perquè això no torni a passar.
Josep Mª Fisa, delegat episcopal de JP Barcelona (19/06/2012)
Vet aquí el treball que fa Justícia i Pau des dels seus inicis, aixecar la veu i desvetllar la consciència de creients i de tothom de bona voluntat.
Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs, de JP (26/06/2012)
Malgrat hi ha una moral col·lectiva socialment acceptada, sempre hi ha minories que busquen altres veritats.
Francesc Compte, membre de JP Girona (02/07/2012)

Simulació de qualitats i sentiments que hom no té ( D.Ll.C.)

Albert Quintana, membre de JP Girona (05/07/2012)
No hem d’escatimar esforços en la denúncia i en la conscienciació de les realitats que encobreix la crisi.