Pere Ortega, coordinador del Centre Delàs, de JP (26/06/2012)
Malgrat hi ha una moral col·lectiva socialment acceptada, sempre hi ha minories que busquen altres veritats.
Francesc Compte, membre de JP Girona (02/07/2012)

Simulació de qualitats i sentiments que hom no té ( D.Ll.C.)

Albert Quintana, membre de JP Girona (05/07/2012)
No hem d’escatimar esforços en la denúncia i en la conscienciació de les realitats que encobreix la crisi.
Rafa Allepuz, president de JP Lleida (09/07/2012)
A la vegada que es creix, cal repartir.