La comissió diocesana de Justícia i Pau Madrid ha fet un comunicat respecte als fets esdevinguts al voltant de la Declaració Unilateral d'Independència. En aquest, manifesten la seva preocupació vers la situació que es viu a Catalunya i es comprometen a treballar per la reconciliació, la regeneració moral, el diàleg i la fraternitat.

Article d'opinió d'en Josep Maria Fisa, consiliari de Justícia i Pau Barcelona.

 

Signes del temps

Tots els processos de canvi, socials, culturals i polítics, tenen un substrat profund que cal saber discernir, com va alertar Joan XXIII, just abans d'emprendre l'immens treball del Concili Vaticà II. Ell mateix observava, davant dels canvis que proposaven els moviments socials, en la construcció dels estats socialistes, que no es podia ser miop davant de valors genuïnament humans i, per tant, assumibles des de l'evangeli, encara que, aquests mateixos moviments o estats es consideressin ells mateixos, al marge de la fe.

La campanya “Migrantes con derechos”, formada per un conjunt d'entitats entre les quals es troba Justicia y Paz, aplaudeix la resolució del TEDH contra Espanya per l'expulsió sumària de dues persones a la frontera de Melilla.

 

Ens trobem en un moment d’excepcionalitat en el qual sorgeixen noves iniciatives molt interessants, com En Peu de Pau, que creiem molt necessàries. A continuació trobareu la nostra petita aportació: un decàleg d’urgència. Un decàleg que ens recorda que totes les "persones són dignes de respecte i consideració".

Les entitats cristianes sotasignades, davant la intervenció acordada pel Govern espanyol sobre l'autogovern de Catalunya, fan les consideracions següents: