Tica Font, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau (14/07/2010)
Comunitats afrocolombianes i indígenes han dit no a la construcció d'una carretera a Colòmbia.
Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (19/07/2010)
Diguem al FMI que l’Oficina Internacional de l’Ocupació controli el que succeeix a Grècia, i a Espanya i a altres Estats intervinguts.
Eduard Ibáñez, director de JP (27/07/2010)
Hi ha una greu llacuna jurídica en el dret internacional i en el dret intern dels estats multiètnics o plurinacionals (com és l’espanyol).
Xavier Merino, membre de JP Girona (31/08/2010)
Periòdicament surten a la superfície temes conflictius que, moltes vegades, tornen a desaparèixer sense haver estat resolts.
Miquel Àngel Maria, membre de JP Menorca (06/09/2010)
Fixem-nos que les famoses “reformes necessàries” apunten totes cap allà mateix. Es retallen drets i prestacions per la base: treballadors, aturats, pensionistes, immigrants.