Eduard Ibáñez, director de JP (27/07/2010)
Hi ha una greu llacuna jurídica en el dret internacional i en el dret intern dels estats multiètnics o plurinacionals (com és l’espanyol).
Xavier Merino, membre de JP Girona (31/08/2010)
Periòdicament surten a la superfície temes conflictius que, moltes vegades, tornen a desaparèixer sense haver estat resolts.
Miquel Àngel Maria, membre de JP Menorca (06/09/2010)
Fixem-nos que les famoses “reformes necessàries” apunten totes cap allà mateix. Es retallen drets i prestacions per la base: treballadors, aturats, pensionistes, immigrants.
Jordi Cots, coordinador de la Comissió de la Infància de JP (13/09/2010)
Un estudi recent de la Universitat de València torna a parlar d’un tema que ens hauria de preocupar profundament: la desaparició de la infantesa.
Jordi Tejel, col·laborador de JP (20/09/2010)
Una bona part de la societat turca ha demostrat la seva voluntat de girar full a l’història turbulenta de Turquia i d’encaminar-se cap a una democràcia real.