Temps de la Creació

Cada any, de l’1 de setembre al 4 d’octubre, els cristians d’arreu del món estem cridats a aprofundir la nostra relació amb el Creador, amb tots els nostres germans i amb tota la creació. És el que s’anomena el Temps de la Creació.

Aquest dies ens ofereixen l’oportunitat de contemplar les meravelles de la creació , donar-ne gràcies a Déu i reflexionar sobre la cura que en tenim. A continuació trobaràs materials de suport que us hi poden ajudar.

 

Sobre el temps de la creació

Una breu informació sobre aquest temps litúrgic de caràcter ecumènic.

Vetlla de pregària per la creació

Invitació dels Líders religiosos

Invitació dels Líders religiosos a celebrar el Temps de la Creació 2019

Pregària per la nostra mare Terra

Parròquia de la Puríssima de Sabadell

Cites Laudato si’ per al Temps de la Creació

Per incorporar a reflexions, pregàries, celebracions i mitjans de comunicació.

Pregària pel canvi climàtic i la biodiversitat

Monestir de Sant Cugat

Targetons de pregària per la Creació

7 targetes diferents pensades per lliurar als fidels durant aquest temps (cada diumenge per exemple) per motivar la pregària entorn de la creació.  (Nota: Per facilitar la impressió s'incorporen 3 targetons en un full dina4 , s'han d'imprimir a doble cara i tallar després)

Oració Temps de la creació 2019

Pregària Laudato si' amb la creació

Pregària Laudato si' per la nostra Terra

Pregària Laudato si' amb la creació

Comments are closed.