El passat 19 de juliol de 2013 es va signar el Pacte per a la Infància de Catalunya. Després d’un ampli procés de diàleg i consens, el Govern de Catalunya, juntament amb entitats, institucions, agents econòmics i socials, entitats municipalistes i grups parlamentaris, es van comprometre a complir les línies del document, el que suposa un avenç pel que fa al reconeixement de la infància com una de les prioritats del nostre país. Així mateix, es va crear una comissió per tal de fer un seguiment del compliment del Pacte.

El Pacte s’estructura en quatre eixos: participació social de la infància, igualtat d’oportunitats, atenció a la infància (salut, educació i valors, família) i mitjans de comunicació.

Es tracta d’un document extens i molt complet, però de fàcil lectura, que haurien de conèixer no sols tots els professionals de la infància sinó tothom que s'interessi per la infància. Al final de cada gran apartat es formulen conclusions en forma d'idees clau orientades a l'aplicació del Pacte.