Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (25/07/2011)
A les Illes Canàries el govern amb seu a Madrid considera el transport aeri com un servei d’interès públic i els preus són conseqüentment molt més assequibles. A les Illes Balears, no és així.
Eduard Ibáñez, director de JP Barcelona (29/07/2011)
La política econòmica dominant sempre ha donat prioritat al pagament dels deutes.
Eduard Ibáñez, director de Justícia i Pau de Barcelona, 31/08/2011 (31/08/2011)
La llibertat religiosa és un dret humà que inclou poder realitzar dignament activitats de culte
Xavier Merino, membre de JP Girona (01/09/2011)
Ha estat una decisió molt desafortunada, un error molt greu, d’atribuir el suposat frau majoritàriament als immigrants magribins.
Eduard Ibáñez, director de JiP de Barcelona (09/09/2011)
Les sentències que imposen el castellà com a llengua co-vehicular no tenen fonament constitucional

Subcategorías