Justícia i Pau es financia gràcies a les aportacions del socis, els donatius puntuals o periòdics de particulars i d'institucions privades (principalment l'Arquebisbat de Barcelona) i subvencions públiques de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Els donatius puntuals o periòdics representen una font d'ingressos molt valorada, atès que són un signe de l'estima i la confiança que mereix Justícia i Pau a moltes persones i contribueixen a una major independència de l'entitat en la definició dels seus objectius i de les seves activitats.

Qualsevol persona pot fer un donatiu enviant un xec nominatiu en favor de "Justícia i Pau" a la nostra seu social, C. Roger de Llúria, 126, 3er 1a 08037 Barcelona, o bé fent un ingrés o transferència als següents comptes corrents:

CaixaBank: ES46 2100 3200 9125 00001851

Triodos Bank: ES19 1491 0001 2010 08223826

Fiare: ES57 1550 0001 2800 0078 5725

Els donatius, a partir del 2016, donen dret a una desgravació del 75%* del seu import en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Taula Desgravacions

L’1 de gener de 2015 es va modificar la Llei 49/2002 (Llei de Mecenatge), que suposa una reforma important en el règim de les desgravacions fiscals per a donatius entregats, tant per persones físiques com per persones jurídiques.
Això significa que tot el que aporteu a entitats benèfiques i, en aquest cas, a Justícia i Pau, us desgravarà més en la vostra declaració de la renda, i encara més a partir del 2016.