Tica Font, membre del Centre Delàs, de JP (28/10/2011)
Ens hem acostumat a considerar les mentides polítiques com a petites corrupteles morals, encara que comportin un gran mal a la societat.
Joan F. López Casasnovas, membre de JP Menorca (07/11/2011)
La lectura estrictament economicista de la crisi representa un error de conseqüències severes.
Eduard Ibáñez, director de JP Barcelona (15/11/2011)
Podem trobar un gran ajut per la reflexió i orientació en aquest extraordinari patrimoni cultural que és el pensament social de l’Església.
Vicenç Fiol, membre de JP Girona (21/11/2011)
La gravetat de la situació reclama respostes ràpides i eficaces.
Jordi Calvo, membre del Centre Delàs, de Justícia i Pau (28/11/2011)
El negoci de la violència armada és immoral i en molts casos il·legal.