Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

L'Estat espanyol disposa d'una caixa central on recull tots els diners que genera el seu PIB. D'aquesta caixa surten els diners que es distribuïen a totes les Administracions i Autonomies a fi de cobrir totes les necessitats i compromisos establerts per a la governabilitat del país.

En aquest món en procés de mundialització, un dels aspectes més visibles són els transports, i per mar circulen el 90% de les mercaderies entre continents.

A l'ADN dels Estats i en les seves constitucions hi figuren les finalitats d'administrar la riquesa que tenen per millorar el poder adquisitiu i la qualitat de vida dels seus ciutadans. Per fer-ho, disposen dels seus pressupostos: proposats pel govern i validats pel Congrés de Diputats.

El Corredor Mediterrani, per a l’industria de la perifèria de l’Estat Espanyol permet un important estalvi en el cost del transport i en l’energia utilitzada, així com un estalvi de temps de transport molt remarcable, que fa de facto més competitiva les nostres possibilitats d’exportació a l’Europa atlàntica i central. Sabem la importància que té l’exportació en el manteniment, ampliació i creació de llocs de treball de la perifèria.

Darrerament es parla del corredor mediterrani. La geografia mundial del comerç té un centre on gravita el comerç marítim entre Europa i Àsia.

Aquest centre de gravetat és el Mar Mediterrani. Desembarcar les mercaderies als ports europeus i distribuir-les a tot Europa és la ruta que presenta menys costos econòmics en diners i en estalvis de temps.
Per aquesta qüestió el Mediterrani torna a tenir importància comercial.
Es pot dir que la mundialització afavoreix d'una forma definitiva els països riberencs del Mediterrani.