Sant Just Desvern

Adreça: C. Bonavista 112 bis, 1r 1a, 08960, Sant Just Desvern

Adreça electrònica: jesuscastrosa@gmail.com

Responsable: Jesús Castro 

La comissió de Sant Just treballa per tal de coordinar, organitzar i analitzar diverses activitats centrades principalment en les temàtiques pròpies del poble i la comarca del Baix Llobregat. La comissió participa en diferents espais i activitats del poble, entre les quals destaca la participació en el Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Just i en les reunions convocades pel Consell de solidaritat i cooperació de solidaritat i el Consell de benestar social de l'Ajuntament sobre la realitat social del poble i les seves necessitats. També realitza mensualment el programa de radio Veus de la Parròquia, la Finestra de Justícia i Pau, on es parla dels diferents temes d’actualitat.

El Corredor Mediterrani, per a l’industria de la perifèria de l’Estat Espanyol permet un important estalvi en el cost del transport i en l’energia utilitzada, així com un estalvi de temps de transport molt remarcable, que fa de facto més competitiva les nostres possibilitats d’exportació a l’Europa atlàntica i central. Sabem la importància que té l’exportació en el manteniment, ampliació i creació de llocs de treball de la perifèria.

Darrerament es parla del corredor mediterrani. La geografia mundial del comerç té un centre on gravita el comerç marítim entre Europa i Àsia.

Aquest centre de gravetat és el Mar Mediterrani. Desembarcar les mercaderies als ports europeus i distribuir-les a tot Europa és la ruta que presenta menys costos econòmics en diners i en estalvis de temps.
Per aquesta qüestió el Mediterrani torna a tenir importància comercial.
Es pot dir que la mundialització afavoreix d'una forma definitiva els països riberencs del Mediterrani.

La qüestió de la immigració, és un tema no resolt. Europa ha espoliat els recursos dels països del tercer món. Ara amb el canvi climàtic i la disminució i la manca de pluges regulars, als països subsaharians, i la manca de collites estan facilitant l’èxode de comunitats i pobles de la zona. Emigren als estats veïns o a d’altres continents com Europa o Àsia.

àfricaSe sap que el continent africà passarà en 25 anys a doblar la seva població, al mateix temps que augmentarà la seva pobresa entre un 25 i un 50%.

Ja fa alguns anys que els pobles d’Àfrica (subsaharians i centrals) estan migrant cap a Europa cercant un futur millor per a llurs famílies, i que fugen del seu país per la fam i les guerres, com passa també a alguns habitants del proper i mitjà Orient. Les persones es veuen obligades a refugiar-se en altres països per la impossibilitat de poder viure amb normalitat en el propi país.

ecologia santjust2017Crida l’atenció que, en la Constitució americana del 1783, figuri entre d’altres la referència al dret de les persones de “la recerca de la felicitat”. Posteriorment a França, el 1789, es proclama que tots els francesos gaudeixen dels principis de “llibertat, igualtat i fraternitat”.