Terrassa

Adreça: C. Blasco de Garay, 34 b, 08224, Terrassa
Adreça electrònica: marcgraugrau@gmail.com
Responsable: Marc Grau

La comissió de Justícia i Pau de Terrassa, amb un gran sentit de constància i de continuïtat, participa en el Comitè municipal de Solidaritat i en altres xarxes locals de solidaritat. També publica, mensualment, una Carta al Director del Diari de Terrassa. A més, realitza una gran tasca d’integració i convivència amb les comunitats musulmanes locals, i un voluntariat al Pavelló hospitalari-penitenciari de Terrassa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada dijous 30 de novembre.

Actualitat de la Jornada mundial dels pobres

Distingit senyor:

El passat dia 19 de novembre es va celebrar arreu del món aquesta jornada promoguda pel bon Papa Francesc atenent la seva preocupació per totes aquelles persones que ho passen malament, sigui per problemes econòmics, per manca d’un treball decent, perquè es troben soles o estan malaltes, etc. etc. Massa sovint només associem equivocadament els pobres amb les persones que ens demanen una almoina la carrer i aquesta és només una petita part de tantes i tantes persones del món que pateixen severes dificultats i que necessiten de la nostra solidaritat i si és possible de la nostra fraternitat.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada dilluns 10 de juliol.

Necessitem feines decents amb sous dignes

Distingit senyor:

És cert que hi ha diversos indicadors econòmics que assenyalen millores i que poc a poc la crisi dels darrers anys sembla que es va superant. Però també és veritat que aquestes millores no arriben pas a tothom. Són sobretot les persones més grans o les que fan feines més senzilles i que demanen menys qualificació les que més ho pateixen. Ara i entre nosaltres hi ha moltes persones que viuen una situació de risc important de perdre la feina i d’haver de passar a l’atur.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada divendres 16 de maig

El gravíssim drama dels minerals en conflicte

Distingit senyor:

L’activitat econòmica lligada a l’extracció i comercialització de recursos naturals contribueix al benestar i al desenvolupament de les persones. Però tanmateix, existeix a la vegada un important debat sobre les condicions en les que s’exerceixen aquestes activitats, els seus efectes socials, polítics i ecològics sovint molt perjudicials i també sobre el model econòmic, de consum i de cosmovisió, que les sustenten.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa publicada divendres 10 de Març

Desigualtats que clamen el cel

Distingit senyor:

Tots els estudis i totes les estadístiques que es fan assenyalen un augment creixent i forassenyat de les desigualtats econòmiques entre les persones de diferents països i també dins d’un mateix país. La crisi que ens tenalla des de l’any 2008 ha portat sovint la injusta conseqüència de que els rics cada vegada siguin més rics i que els pobres cada vegada siguin més pobres. Cal prendre consciència d’aquesta trista realitat que clama el cel i cal denunciar-la de forma valenta i seriosa.

Carta de Justícia i Pau Terrassa al Director del Diari de Terrassa

 

Assumir responsabilitats

Distingit senyor:

Cada dia es fa més evident que, davant les dificultats actuals per poder tenir bons governs amb bons polítics, és hora que cadascú de nosaltres assumeixi les seves responsabilitats sobre la qüestió. No és moment de mirar cap una altra banda ni d’amagar el cap sota l’ala. Ara i aquí és molt important exercir el dret a vot que ens atorguen les lleis vigents però encara ho és més fer l’esforç de fer un bon seguiment, seriós i continuat, del comportament polític de les persones a les quals en un cert moment les hi hem atorgat la nostra confiança.