La Plataforma d’Entitats Cristianes amb els Immigrants, de la que forma part activa des dels inicis Justícia i Pau, ha adreçat a una carta oberta al president de la Unió Europea, al president de la Comissió i a altres autoritats i eurodipuats europeus, en la que demana una modificació en profunditat de les polítiques europees en matèria immigració, a fi de respectar els drets humans i assumir les responsabilitats que corresponent a Europa.

 

 

A continuació el text de la carta en català:

Carta enviada a representants del Parlament Europeu per part de la Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants sobre les polítiques de frontera europea.

Barcelona, 4 de desembre de 2014

Distingit Sr./a.,

Les organitzacions cristianes sotasignades, membres de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb els immigrants, creada a Catalunya l’any 2004, ens adrecem a vostè amb motiu de la seva recent designació en la seva responsabilitat dins la Unió Europea. El motiu de la nostra carta és traslladar-li la nostra convicció que la política d’immigració de la Unió Europea i dels seus estats membres és una política injusta, insolidària i que viola els drets humans i, per tant, que ha de ser modificada urgentment i en profunditat.

Es calcula que ens els últims vint anys, més de vint-mil persones han mort a la mediterrània en el seu intent d’emigrar a Europa (dues-mil en els últims tres anys) i més de cent mil persones han hagut de ser rescatades al mar. A més, com han denunciat diferents organismes internacionals i ONGs, la realitat mostra la freqüent vulneració del drets humans dels immigrants i la infracció de diferents normatives internacionals: els maltractaments i agressions rebuts en els països de trànsit, la pràctica negació del dret d’asil, la “devolució” a països que no garanteixen els mínim respecte als drets humans, la utilització en fronteres de tanques amb elements tallants i de material antidisturbis (amb episodis de lesions i morts), la negligència en el rescat d’immigrants en perill a alta mar, etc.

A això cal sumar-li l’enorme precarietat social i vulnerabilitat a la que resten condemnats els immigrants que aconsegueixen entrar irregularment i residir a Europa, amb escasses possibilitats de regularització, així com les pràctiques de detenció i expulsió d’aquestes persones, que suposen sovint una mesura injusta i desproporcionada que es practica en condicions que vulneren els drets fonamentals i la dignitat humana. No es pot tancar els ulls a un fet evident. La immigració cap a Europa ve motivada per la pobresa, la desigualtat, la inseguretat social i política, la violència i els conflictes armats que pateixen milions de persones en el món. I estem convençuts que, mentre es donin aquestes greus circumstàncies, sobre les quals Europa té algunes responsabilitats, la immigració continuarà, malgrat totes les dificultats. És evident, doncs, que si es vol frenar o limitar aquest procés, l’única política adequada, justa i eficaç és contribuir més intensa i decisivament a la pau, la democràcia i el desenvolupament dels països emissors.

En la situació actual, el fenomen d’immigració irregular és conseqüència de l’existència d’una política migratòria europea que fa pràcticament impossible l’entrada legal, malgrat totes les declaracions de bones intencions. La concessió de visats a ciutadans dels principals països emissors d’emigrants és pràcticament nul·la.
Per tot això, considerem que és hora que Europa prengui consciència que aquesta política és contrària als drets humans, dels quals ella hauria de ser referent mundial. Cal urgentment revisar a fons aquesta política, que fins ara ha prioritzat exclusivament el tancament de fronteres i el control de fluxos, per sobre dels drets humans i les necessitats dels immigrants i dels seus països. Cal obrir vies efectives i realistes a la immigració laboral, en el marc d’una política solidària de cooperació al desenvolupament i de reparació històrica dels mals causats per Europa. I cal fer veritablement efectiu el dret d’asil a les persones que es troben en greu perill en els seus països. Mantenir les polítiques actuals és una opció profundament immoral i insolidària, amb conseqüències letals de les quals tard o d’hora Europa haurà de retre comptes davant la història.

Com va dir el Papa Francesc en el seu discurs adreçat al Parlament Europeu el passat dia 25 de novembre, “no es pot tolerar que la mar mediterrània es converteixi en un gran cementiri. A les barques que arriben quotidianament a les costes europees hi ha homes i dones que necessiten acollida i ajut”. I per això va afirmar que “Europa serà capaç de fer front a les problemàtiques associades a la immigració si és capaç de proposar amb claredat la seva identitat cultural i de posar en pràctica els drets dels ciutadans europeus i de garantir al mateix temps l’acollida als immigrants; si és capaç d’adoptar polítiques correctes, valents i concretes que ajudin als països d’origen el seu desenvolupament sociopolític i a la superació dels seus conflictes interns -causa principal d’aquest fenomen - enlloc de polítiques d’interès, que augmenten i alimenten aquests conflictes. És necessari actuar sobre les causes i no solament sobre els efectes.”

En últim terme, creiem que aquesta situació és un exemple més de la necessitat d’una governabilitat mundial, que estableixi autoritats polítiques internacionals, superiors als Estats i als seus interessos i que facin front als reptes de la humanitat que els països no poden gestionar unilateralment. En aquest sentit, reclamem una autoritat pública democràtica mundial que governi el fenomen migratori en favor del bé comú universal i que faci complir els drets humans. Per tot això, voldríem que la Unió Europea treballés en aquesta direcció.


Amb l’esperança que tingueu en consideració les nostres reflexions, rebeu una cordial salutació,

Eduard Ibáñez
Coordinador de la Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants

En nom de les següents entitats:

ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DEL PI, RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (URC), BAYT-AL-THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, , FUNDACIÓ PRIVADA LA SALUT ALTA DE BADALONA, MOVIMENT DE PROFESSIONALS DE BARCELONA Capella de sant Joan Baptista (Parròquia de la Salut) de Badalona, Equip de Pastoral Obrera de Badalona i sant Adrià I COMUNITATS DE VIDA CRISTIANA DE CATALUNYA.

 

Descarregar la carta (versió Word)