JornadesEls pròxims 21 i 22 de novembre, la Coordinadora per a la prevenció i la denúncia de la tortura, de què és membre Justícia i Pau, farà unes jornades sota el títol "Repensar el present per a teixir el futur", amb motiu del seu desè aniversari.

 

La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura és una plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i la defensa dels drets humans agrupades amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants de les Nacions Unides.

Així mateix, les organitzacions de la Coordinadora, entre les quals figura Justícia i Pau, fan seves les conclusions i les recomanacions fruit dels debats de les jornades celebrades a Barcelona els dies 3 i 4 de febrer de 2006 i es comprometen a treballar pel seu assoliment total com a expressió màxima de l'eradicació de la tortura a l'Estat espanyol.

A les jornades dels propers 21 i 22 de novembre es debatrà sobre la tortura i els maltractaments a l'Estat espanyol, la repressió de la dissidència, i dels instruments i mecanismes de prevenció i denúncia de la tortura.

Més informació

Video "La tortura existeix i té responsables (10 anys CPDT)". Novembre de 2014