Justícia i Pau ha desenvolupat des de la seva creació un treball específic de promoció de la pau.

Entre d’altres, s’ha fet un treball molt intens per denunciar i deslegitimar els blocs militars, el militarisme, l’armamentisme, la despesa militar, l’actuació del exèrcits, l’aliança entre bancs i fabricants d’armes, la influència de lobbys en les polítiques de defensa militaristes i crear una opinió pública més favorable a la no violència, la gestió pacífica dels conflictes i, en general, la cultura de la pau. Així mateix, ha desenvolupat múltiples accions per d’incidir políticament en favor del desarmament i el control del comerç d’armes, la prohibició d’armes cruels, la contribució a la resolució de conflictes armats, etc.

Durant aquests anys han estat molt nombroses les campanyes i iniciatives en favor d’aquests objectius, com ara les anuals Trobades de Barcelona, organitzades conjuntament amb la Fundació per la Pau, o l’impuls a la Federació Catalana d’ONG per la Pau, a la Plataforma Aturem la Guerra, al Consell de Foment de la Pau i a la creació de l’Institut Català Internacional per la Pau.

L’any 1999 va crear una comissió de treball adscrita a l’entitat, formada per voluntaris especialitzats, a fi d’impulsar específicament aquestes activitats, el Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs, designat així en memòria de Pepo Delàs, que va ser un gran activista per la pau. El Centre Delàs ha desenvolupat en aquests anys un immens treball de sensibilització social amb desenes de campanyes, publicacions, informes, congressos, jornades, etc, així com d’incidència política, amb múltiples entrevistes amb dirigents polítics, compareixences en seus parlamentàries, activitat internacional...

L’any 2014, amb la finalitat d’ampliar la base social i els recursos econòmics per a les campanyes i activitats en favor de la pau i el desarmament, el Centre Delàs, d’acord amb Justícia i Pau, va adquirir personalitat jurídica pròpia com a associació civil.

Des d’aleshores, Justícia i Pau treballa de forma conjunta i estreta amb l’associació Centre Delàs en favor dels mateixos objectius.