L'escriptor Juan Goytisolo ens informà, en un escrit publicat a la revista digital Mientrastanto, que va ser escollit per al Premi Internacional de Literatura de l'Institut Cervantes de Tànger. La dotació del Premi és de 150.000 euros (cent cinquanta mil). L'interlocutor de Goytisolo va ser l'hispanista egipci Salah Fadl, una persona molt respectada en el món intel·lectual i de plenes conviccions democràtiques.

Tal com explica en el seu escrit, tant el president com els restants membres del jurat eren de solvència clara i d'integritat moral plena. Les raons per concedir-li el premi eren la "creativitat literària i artística i l'atracció que té Goytisolo per la cultura àrab i la defensa de les causes justes".

Fins aquí tot bé. Però Goytisolo va rebutjar el premi. Heus-ne ací les raons: la dotació econòmica del premi procedeix de la Yamahiriya Libia Popular Democràtica, creada l'any 1969 pel cop militar de Gaddafi. L'escriptor afirma: "Després d'un breu debat interior entre acceptar el premi o rebutjar-lo, per raons polítiques i ètiques em vaig decidir per la segona opció".

Assenyala també Goytisolo que "la democràcia associada als suculents negocis dels països d'Occident amb les "petromonarquies" del Golf i als magnats i emirs que exhibeixen impúdicament la seva riquesa a Casablanca, el Caire, Beirut o Marsella, ha perdut la seva força d'atracció d'altres temps per a les masses pobres i ?analfabetes, a les quals també se'ls tanca la possibilitat d'emigrar."

I explica, per acabar de reblar el clau, que va escriure al Dr. Salah Fadl: "Li prego que comprengui els motius que m'han portat a prendre aquesta decisió. No sóc incondicional de cap causa i precisament per respecte als pobles àrabs i a la seva admirable cultura, he criticat sempre que he pogut les teocràcies i les dinasties republicanes que els governen i els mantenen en la pobresa i en la ignorància. L'espectacle de buidor i impotència que oferiren durant la salvatge invasió israeliana a Gaza m'indignà, com havia d'indignar a tota persona decent. La dificultat per accedir a l'estatus de ciutadà és la causa principal de la seva frustració i del seu refugi en una versió extremista del credo religiós. En conclusió: la coherència amb mi mateix pesa més que totes les consideracions d'agraïment i afecte a persones de tanta integritat com la seva i la dels restants membres del Jurat".

Gestos com aquest no sovintegen. 150.000 euros són molts euros i són molt llaminers i es poden buscar -i trobar- les justificacions que calguin per acceptar-los.

La decisió presa per aquest escriptor és per tant un gest destacable que l'honora. Prou voldríem que la decisió de Goytisolo no fos l'excepció, sinó la norma. Llavors sí que tindríem fonament per pensar que un altre món és possible.

VICENÇ FIOL I NAVARRA, membre de Justícia i Pau
DIARI DE GIRONA – 27 de novembre de 2009