A final de juliol es publicà l'Índex de Transparència Municipal 2009, en el qual hi ha classificats els 110 ajuntaments més importants de l'Estat per nivell de transparència. Aquesta classificació l'ha feta, per segona vegada, Transparency International España.

La classificació es fa a partir de vuitanta indicadors repartits en cinc àrees; a) informació sobre la corporació municipal (17 indicadors); b) relacions amb els ciutadans i la societat (20 indicadors); c) transparència economicofinancera (19 indicadors); d) transparència en la contractació de serveis (7 indicadors) i e) transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques (17 indicadors).

Es puntua de dues maneres: 2 punts, si la informació de l'indicador surt al web municipal i 0 punts si no hi surt. Com a primer pas s'envia als ajuntaments el quadre dels 80 indicadors i, al cap d'uns dies, la preclassificació que ha fet TI-Espanya. Els ajuntaments han d'omplir un annex amb indicació de la localització exacta al seu web de les dades que fan constar a cada indicador, de manera que es pugui verificar la veracitat de les respostes.

L'Ajuntament de Girona, que l'any 2008 havia quedat classificat en el lloc 24è, enguany, paradoxalment, ha baixat al lloc 43è. I dic paradoxalment perquè ha millorat la classificació i ha passat de 63,1 punts el 2008, fins als 72,5 el 2009. Això demostra que, tot i la millora, altres ajuntaments li han passat al davant en la cursa per ser més transparents.

Els ajuntaments que assoleixen o sobrepassen l'índex 90, tenen excel·lent en transparència. Entre 70 i 89 punts són classificats com a notable. Els que no arriben a l'índex 50, suspenen. El nostre ajuntament ha passat d'un aprovat el 2008 al notable del 2009.

Explicaré breument la classificació per àrees:

- En l'àrea d'informació sobre la corporació municipal, en què l'any 2008 havia obtingut un índex de 90,6 (excel·lent), ha baixat a un índex de 82,4 el 2009 (notable).

- En l'àrea de relació amb els ciutadans i la societat, continua tenint notable. El 2009, però, ha obtingut 75 punts enfront dels 85 del 2008.

- En l'àrea de transparència ?economico?financera, que el 2008 havia obtingut un índex de 45, insuficient, continua suspès, amb 47,4 punts.

- En canvi, en l'àrea de transparència en la contractació de serveis, l'índex ha fet un salt sorprenent en passar dels 16,7 punts del 2008, a un índex de 85,7. La informació d'aquesta àrea, en el web municipal, el 2008 devia ser molt escassa i extraordinàriament deficient.

- També és molt millor l'índex de transparència en matèries d'urbanisme i obres públiques, que el 2008 havia estat de 50 i el 2009 ha passat a 72,5 punts.

Crec en la necessitat de l'esforç per la transparència que fa l'Ajuntament de Girona. Aquest esforç ha d'ajudar a eliminar la corrupció i l'opacitat que pot haver-hi en algunes àrees. Quan la imatge és opaca o dubtosa, el ciutadà tendeix instintivament a veure-hi foscor i brutícia, encara que no n'hi hagi.

És evident que la corrupció d'alguna administració (cas Gürtel, cas Millet), és possible gràcies a la corrupció en l'àmbit empresarial. Una administració no podrà fer contractacions de serveis o licitacions fraudulentes si no hi ha empreses i empresaris que s'hi avinguin i que, per tant, també són corruptes i tramposos. Si un no ho vol, dos no practicaran la corrupció.

Encoratjo l'Ajuntament a afermar-se en l'esforç i emprendre noves accions que el facin cada vegada més transparent, especialment en l'àrea economicofinancera on la puntuació obtinguda és molt deficient. I que també millori la gestió i la participació ciutadana per evitar casos dubtosos, com poden ser el d'un regidor d'ICV, el pavelló de la Devesa, els comptadors fora de servei, i altres que s'han produït darrerament.
Podeu trobar informació més completa o d'altres ajuntaments, al web de TI-España.

 XAVIER MERINO I SERRA, membre de Justícia i Pau
DIARI DE GIRONA – 23 de novembre de 2009