He fet el ritual de sempre: obro l'Informe a la pàgina d'Espanya i com cada any també m'assabento amb tristesa de com no són respectats el drets humans a la península Ibèrica.

A continuació ho explico molt resumidament.

1.- L'Informe explica ben detalladament quatre casos de tortures i maltractaments. El relator de l'ONU per a la promoció i protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals en la lluita contra el terrorisme va expressar la seva preocupació davant la persistència de les denúncies de tortura i maltractaments.

2.- Ens assabenta de dos casos de devolució al país d'origen de dues persones, un sirià i un rus, sense haver-hi cap garantia que serien tractats justament i la realitat ho va confirmar: foren empresonats i torturats.

3.- Cita dos fets d'abusos comesos per dos grups armats. ETA es declara responsable de la mort de quatre persones el 2008 i de nombrosos atemptats amb bombes.

4.- AI mostra la seva preocupació perquè s'han definit com a terrorisme, en alguns articles del Codi Penal Espanyol, fets que no s'haurien d'haver inclòs en aquesta categoria.

5.- Les autoritats espanyoles, a petició dels Estats Units, van autoritzar amb ple coneixement l'ús de bases militars espanyoles per traslladar detinguts a la presó de Guantánamo.

6.- Nombroses persones emigrants i sol·licitants d'asil polític seguien arriscant les seves vides en intentar arribar a Espanya per perilloses rutes marítimes i terrestres i van patir pel camí abusos causats per les xarxes criminals i per les Forces de Seguretat. Els acords de readmissió signats entre Espanya i nombrosos països del nord i l'oest de l'Àfrica no inclouen garanties en matèria de drets humans.

7.- Tres anys després de la Promulgació d'una Llei contra la violència de gènere, les dones que havien estat víctimes d'abusos continuaven trobant obstacles per rebre assistència mèdica i accedir a la justícia en alguns llocs d'Espanya. Les dones immigrants en situació irregular es trobaven amb dificultats especials. Segons dades del Govern, l'any 2008, 70 dones varen morir en mans de la seva parella o exparella.

8.- Racisme. Es varen continuar denunciant atacs racistes comesos per persones a títol individual, i casos de tortura i maltractaments, amb un component racista, a mans de funcionaris encarregats de fer complir la Llei. Segons l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, Espanya és l'únic país on no es publiquen les dades oficials sobre les denúncies i procediments penals relacionats amb delictes racistes.

Una lectura completa de l'Informe ens faria adonar de la gravetat de la situació a l'Estat espanyol en tot el que fa referència als Drets Humans. Quan sentim les proclames de molts polítics del Govern que afirmen que respecten escrupolosament els Drets Humans i llegim la realitat que presenta AI, sembla que no parlin del mateix país.

VICENÇ FIOL, membre de Justícia i Pau
DIARI DE GIRONA, 31 d’agost de 2009