Davant la convocatòria per part del govern espanyol d'un referèndum que consultarà la ciutadania sobre el projecte de Tractat pel qual s'institueix una Constitució per Europa, Justícia i Pau de Catalunya i de les Illes Balears vol fer públiques les següents reflexions:

Davant la convocatòria per part del govern espanyol d'un referèndum que consultarà la ciutadania sobre el projecte de Tractat pel qual s'institueix una Constitució per Europa, Justícia i Pau de Catalunya i de les Illes Balears vol fer públiques les següents reflexions:

En primer lloc, fem una crida a la ciutadania a participar de forma responsable en el Referèndum i a expressar lliurament la seva opinió sobre aquest projecte de Tractat, amb independència de la valoració que mereixi el conjunt del procés de construcció europeu, que no s'aturarà sigui quin sigui el resultat d'aquest referèndum.

En segon lloc, considerem que el procés de construcció europea és un projecte il·lusionant i beneficiós per als ciutadans i per a Europa. Però alhora, entenem que aquest projecte de Tractat és summament deficient, perquè configura una Unió Europea que pateix defectes molt greus que cal rectificar:

1. Una Europa poc democràtica. El procés d'elaboració d'aquesta denominada Constitució ha estat poc participatiu i ha quedat dominat pels governs dels estats membres. Malgrat alguns petits avenços, no s'ha resolt el greu dèficit democràtic de la Unió Europea. Els executius dels estats membres han assumit un poder legislatiu que en democràcia correspon als representats dels ciutadans, mentre que el Parlament Europeu continua devaluat i sense iniciativa legislativa. A més, les institucions europees es consoliden com una maquinària excessivament burocràtica, sota la influència de múltiples grups de pressió i allunyada dels ciutadans, els quals no tenen participació directe en l'elecció dels seus responsables polítics. D'altra banda, el projecte de Tractat no preveu mecanismes per a la seva reforma.

2. Una Europa que no reconeix els pobles i les cultures que la integren. Amb aquesta Constitució, Europa es consolida com una unió d'estats-nació, dirigida pels seus governs, que no reconeix pràcticament capacitat de participació política als pobles i nacions que la integren, ni tan sols aquells que disposen d'autonomia política i poder legislatiu propi, i tampoc no reconeix totes les seves llengües i cultures. Així, Catalunya i les Illes Balears continuen sense cap reconeixement en el marc de la Unió Europea, i la nostra llengua continua ignorada a Europa.

3. Una Europa militarista. La Constitució promou l'increment de les capacitats militars dels estats membres i la cooperació en el terreny militar i armamentístic i fomenta la intervenció militar d'Europa en qualsevol lloc del món, en comptes de comprometre la Unió amb el desarmament, la confiança mútua entre els països, la diplomàcia preventiva, la resolució pacífica dels conflictes i la cooperació al desenvolupament.

4. Una Europa poc social. La Constitució consolida una Europa preocupada pel creixement econòmic i pel desenvolupament d'un mercat competitiu, però que no aposta per l'adopció de veritables polítiques socials comunes (sobre condicions de treball, plena ocupació, lluita contra la pobresa, habitatge, seguretat social..., etc.) ni estableix un marc reforçat de protecció dels drets econòmics i socials.

5. Una Europa fortalesa. Aquesta Constitució consolida una política europea d'immigració obsessionada amb el control i impermeabilitat de les fronteres exteriors i el combat de la immigració il·legal, en comptes de promoure seriosament una política de cooperació al desenvolupament dels estats emissors d'emigrants i d'integració social dels immigrants arribats a Europa, inclòs l'enorme bossa de persones "sense papers" abocades a la marginació.