Tres lamentacions i un prec

Tres lamentacions i un prec

Amb motiu de la propera beatificació a Roma de capellans i religiosos assasinats durant la Guerra Civil, Justícia i Pau de Girona fa la declaració següent:

1.- Lamentem profundament la mort violenta de totes les persones, religioses o no, durant la Guerra Civil, una guerra que es desfermà a causa de l’aixecament militar contra el govern republicà legalment constituït. Fem nostres les paraules del bisbe Jaume Camprodon quan manifesta: “Com Jesucrist a la creu, cal assumir tot el dolor: el que es va sofrir des dels inicis de la revolta, fins al que es va viure mesos i anys després d’acabada la guerra. Hem de tenir present el calvari dels ciutadans –i dels seus familiars- que foren morts a banda i banda sense cap procés o executats per una justícia arbitrària”.

2.- Lamentem profundament que la jerarquia episcopal espanyola –llevat d’honroses excepcions com la del Cardenal de Tarragona Francesc Vidal i Barraquer- es posés del costat dels sublevats i convertís una guerra civil en una croada, que callés davant les barbaritats que també es feren al bàndol dels rebels i que durant molts anys recolzés la dictadura franquista.

3.- Lamentem profundament que després d’aquests anys de democràcia l’episcopat encara no hagi demanat perdó públicament pel seu compromís directe i actiu amb els sublevats. Pensem que aquest gest és indispensable si vol ser signe de reconciliació.

4.- Considerem que en aquest tema tan delicat l’episcopat ha de ser ferment de reconciliació i no pas d’enfrontament i divisió amb accions que aprofundeixen la divisió que, a causa de la Guerra Civil, encara hi ha en capes de la nostra societat. L’Església ha de ser portadora de pau. Per això demanem que d’una vegada per totes la jerarquia episcopal espanyola demani perdó públicament per la seva implicació directa amb la dictadura franquista i que ho acompanyi amb gestos de transformació personal i institucional. I que miri endavant. Però per mirar endavant ha de reconèixer i assumir tot el seu passat.

JUSTÍCIA I PAU DE GIRONA
15 d’octubre de 2007