DECLARACIÓ DE CIUTADELLAPer unes finances ètiques globals

Justícia i Pau vol expressar la seva preocupació i dolor i fer públiques les següents consideracions.

Justícia i Pau, com a entitat dedicada a la defensa dels drets i llibertats fonamentals i a la promoció de la pau, observa amb greu preocupació, com ja han expressat altres entitats en el nostre país, la Sentència recentment dictada per l’Audiència Nacional en el sumari 18/1998, que estableix penes de presó molt severes contra una llarga llista de persones, en considerar-les autores de delictes d’integració o col·laboració amb una organització terrorista, a més d’altres delictes.

Les organitzacions de la societat civil de l’Estat espanyol feliciten el Govern central per aquesta decisió i qualifiquen el moment d’històric.