Text d'Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, amb motiu de la mort de Lluís Maria Xirinacs.

Asamblea General de Kiev. Septiembre 2007

Davant la celebració a Barcelona de la "CIMERA EUROMEDITERRÀNIA DE CAPS D'ESTAT I DE GOVERN", que reunirà a finals de novembre de 2005 els caps d'Estat i de Govern dels 35 països de la Unió Europea (UE) i de la Mediterrània (Algèria, Egipte, Israel, Jordània, El Líban, Malta, Marroc, Síria, Tunísia, Turquia, Xipre, Palestina), les persones sotasignants MANIFESTEM EL SEGÜENT:

CIRK - Centre de Recerca i Informació sobre el Poble Kurd, de Justícia i Pau.

Les comissions i associacions de Justícia i Pau de Catalunya i de les Illes Balears, reunides a Palma de Mallorca, en la seva trobada anual, després de reflexionar conjuntament sobre la salut de la nostra democràcia,