Un any després d'abandonar-lo, la FCONGD va tornar al Consell de Cooperació, però amb soroll al carrer i voluntat de no legitimar la desaparició de la cooperació

Cap acostament entre el Govern i les ONG. Ara fa tot just un any que la FCONGD va abandonar el Consell de Cooperació, i va posar una sèrie de condicions per tornar-hi. Malgrat alguna d'aquestes condicions s'han complert, les ONG no hi tornen per això, ja que ara les considera menors davant l'evidència de desballestament de la política pública de cooperació, després de les noves retallades pressupostàries (reducció d'un 80,61 %, en dos anys).

El Govern repeteix que manté el seu compromís amb els països empobrits, però limita les seves iniciatives a buscar el suport de l'empresa privada i intentar donar imatge de normalitat. Davant aquest situació i aprofitant el canvi en la presidència del Consell de cooperació, les ONG han canviat d'estratègia en relació a quest òrgan de participació. 150 activistes van acompanyar dimarts als i les seves representants en el retorn al Consell de Cooperació per al Desenvolupament.

El Govern també insisteix en la seva voluntat de diàleg i consens amb les ONG però va muntar tot un dispositiu policial especial i va canviar el lloc de la reunió del Consell, per evitar coincidir amb els globus i les pancartes de les ONG que insistien que "Si hi ha diners", i recordaven el cas Millet o les partides destinades a pagament de llicències de software, per visibilitzar que no només és una qüestió de liquiditat, sinó de prioritats polítiques i, per tant, de prioritats de pagament. 

Francesc Mateu, president de la FCONGD, va explicar a la resta de membres del Consell que davant la manca de respostes per part del Govern, tornaven per donar-li un nou impuls a aquest espai de participació i aconseguir que jugués un paper més actiu en la defensa de la política pública de cooperació o, cas contrari, denunciar la seva manca de legitimitat i sentit i, d'altra banda, va demanar-los suport en la seva demanda de pagaments del deutes a les ONG. Si, en èpoques anteriors, tots els temes s'aprovaven per consens en el marc del Consell, la reunió de dimarts es va caracteritzar just pel contrari, posant sobre la taula la gran distància existent entre el sector i el Govern: la FCONGD va votar en contra de tots els temes presentats, i els representats de les universitats, els sindicats i el Consell de la Joventut es van abstenir en totes les votacions.

La FCONGD va votar en contra de l'aprovació del Pla anual de cooperació del Govern. Segons Francesc Mateu, "és de tot surrealista aprovar un pla de treball i uns objectius amb uns pressupostos ínfims i sense pagar a les ONG perquè portin endavant els seus projectes, perquè ja sabem que no es complirà el pactat si no es pot fer".

Les empreses no han de fer la política pública de cooperació

Un dels temes que es van tractar al Consell, de particular rellevància per les ONG, era el del patrocini privat de projectes de cooperació.

El rol de l'empresa privada en la cooperació és un dels motius principals del desencontre entre el Govern i les ONG i, de fet, va ser una de les raons per abandonar el Consell ara fa un any. Les ONG insisteixen que les polítiques públiques es fan amb diners públics, i rebutja el patrocini privat de la cooperació com a única proposta i política de cooperació. "El paper d’una agència publica no es finançar-se amb recursos privats perquè això treu els esforços i l'atenció d’on han d’estar, que és en la voluntat del Govern de tenir, o no, una política pública de cooperació".

Si fa un any les ONG van demanar un debat al respecte i un consens, ara inexistent, dimarts la FCONGD va aprofitar per presentar el seu document sobre la cooperació empresarial i la privatització de l'Ajut Oficial al Desenvolupament. En aquest document les ONG afirmen que les empreses són agents de desenvolupament però no de cooperació al desenvolupament, i que per la seva lògica i estructura internes, les empreses no són les més adients per promoure la justícia social i ambiental globals o els drets humans, i que deixar-los aquesta responsabilitat es molt perillós.

Un Pacte Nacional per la cooperació i la solidaritat globals

La nova presidenta del Consell, Núria Camps, en un intent de reconduir la situació de crispació, va proposar la signatura d'un Compromís per la política pública de cooperació, en el marc del Consell. La FCONGD considera aquesta proposta un bon punt de partida, però insuficient. "Tot i necessari, un document de bona voluntat sense calendari de pagaments o compromisos més concrets en matèria de coherència interna de polítiques, no ens porta més enllà d'on érem fa gairebé dos anys", segons Francesc Mateu.

La FCONGD a l'inici de la reunió del Consell havia presentat una proposta en el mateix sentit, un Pacte Nacional per la cooperació i la solidaritat global que s'acompanyarà d'actes públics i de noves mobilitzacions a la tardor, on sigui la societat civil en sentit ampli que exigeixi i doni suport a aquest Pacte. Les ONG que treballen per la pau, la cooperació i les drets humans tenen la voluntat decidida d'apropar aquests temes al carrer, més enllà de les reunions de tècnics i experts, per generar noves complicitats ciutadanes, en el marc de reivindicacions més globals que connectin la crisi social al nostre país i a la resta de països empobrits.

--

Confederació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament