1. La pau és possible si neix al cor.
La pau del cor porta a l’Esperança. I aquesta reneix cada dia i a cada instant.

2. La pau es construeix des de les persones.
Cada persona és l’expressió del rostre de Déu.

3. El camí de la pau es fa amb la justícia de bracet. Treballar per la justícia porta problemes, però és l’únic camí.

4. La dignitat humana és la garantia de la pau. Cada persona està cridada a ser respectada i a ser feliç.

5. Sense diàleg no es pot construir la pau. Posar-se en el lloc de l’altre, comunicar-se, escoltar, aceptar...

6. L'educació en valors fa posible un futur en pau. Els coneixements, si no estan fonamentats en valors humans poden tornar-se contra les mateixes persones.

7. Les religions o bé col.laboren en la construcció de la pau o traeixen el seu sentit. Vet ací els fonamentalismes i els fanatismes.

8. El missatge de Jesús és un missatge de Pau i Benaurança. Feliços els qui són portadors de pau; ells fan que un món fraternal sigui possible.

9. L'Església ha de ser sagrament de pau. Cap endins en la diversitat, cap enfora en la solidaritat.

10.Els fonaments de la pau:  la justícia,  la dignitat humana i l'amor incondicional.
Senyor Jesús, doneu-nos la vostra Pau.
 
Donem-nos fraternalment la Pau

Justícia i Pau 22 de desembre del 2010