El proper dilluns 3 d’octubre, a les 19 h a la seu de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona), Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia iniciem els dilluns dels Drets Humans, cicle que organitzem de manera conjunta des de fa més de 10 anys.

La primera sessió, que porta per títol “Retallades socials: hi ha alternatives?”, la dedicarem a analitzar el procés de retallades socials: la persistent crisi econòmica i les dificultats amb el deute públic han portat a totes les administracions públiques a reduir el dèficit pressupostari mitjançant una retallada de les despeses, especialment les relacionades amb els serveis públics i les prestacions socials. Tindrem com a convidats Jordi Roglà, director de Càritas Barcelona, Agustí Colom, professor de Teoria Econòmica de la UB, i Joan Majó, conseller assessor de la Comissió Europea en matèria de telecomunicacions i informàtica.

De manera prèvia a la conferència, Joan Majó ens respon unes primeres preguntes sobre la qüestió:

Són les retallades socials l’única mesura possible davant la crisi del deute tant a escala estatal com autonòmica? Hi ha alternatives?

És indubtable que s’ha produït un desequilibri en els pressupostos públics a causa d'una progressió de despeses no compensada per un augment d’ingressos. Cal reequilibrar per no haver de recórrer excessivament a l’endeutament.  Es pot aconseguir disminuint la despesa o augmentant l’ingrés. La reducció de la despesa és bona si és conseqüència d’eliminar abusos, ineficiències o prestacions de dubtosa necessitat. Però de cap manera és l'única mesura.

Quines creus que poden ser a mitjà i llarg termini les conseqüències d’una mesura així?

Segons quines retallades, tenen dos efectes perversos. A curt, retarden la recuperació de l’activitat econòmica i perjudiquen l’evolució de l’atur.  A llarg, poden augmentar  la pobresa i l’exclusió social.

Quines sortides ens queden per fer front a les conseqüències negatives d’aquesta decisió?

Hem d’oposar-nos a les retallades d’una  forma selectiva, per tant no a totes….I hem de lluitar per un augment dels ingressos, tant per un augment dels impostos com de les taxes. Però hem de tenir molt clar que hem de promoure l’augment d’aquells impostos que son “progressius” i d’aquelles taxes que afecten només les rendes altes.