Des de les parròquies de Sant Cugat i Sant Jaume de Salt reiterem la nostra voluntat i el nostre esforç per a la bona convivència amb els nouvinguts, siguin de la religió que siguin.

Els nouvinguts formen part del nostre poble de Salt, amb els mateixos drets i deures que els saltencs de sempre. Ja no hi ha marxa enrere, volem conviure en la diversitat, seguint la recomanació de sant Pau: “Que tothom us conegui com a gent de bon tracte” (Filipencs 4,5).

Demanem que la llibertat religiosa i el dret a tenir llocs on exercir-la legalment no sigui reduït o condicionat per interessos.

Rebutgem els enfrontaments inútils, atiats de vegades per persones externes al nostre poble. Ara és el moment d’aprendre a conviure i caminar junts cap a una societat de valors interculturals, tal com intentem treballar des de la Taula de Diàleg Interreligiós i des de tantes entitats, grups i associacions de Salt.

Volem conviure com a poble, en l’acostament mutu, el respecte i la interculturalitat.

Salt, 26 d’agost de 2011.

Els responsables de les parròquies de Sant Cugat i Sant Jaume de Salt.