La Caixa ha fet públic recentment el seu informe anual de responsabilitat social corporativa, en el qual fa menció explícita a una nova normativa interna relativa al finançament del sector armamentístic. De manera literal diu que "La Caixa ha aprovat el 2010 una nova normativa interna relativa al finançament i el sector armamentístic" en virtut de la qual "la Caixa", d'acord amb el seu Codi de Valors Ètics i de Principis d'Actuació, no participarà en operacions de finançament o exportació de material bèl•lic d'ús militar ". Així mateix, l'entitat "exclou qualsevol tipus de relació comercial amb empreses relacionades amb la producció o comercialització de mines anti-persona i / o bombes de fragmentació".

Tot i que encara hi ha interrogants al respecte, ja que desconeixem l'abast real de la seva normativa interna, així com els mecanismes d'informació, control i compliment d'aquesta, es tracta, sens dubte, d'una bona notícia, que fa que La Caixa hagi donat un important pas en el control de les seves relacions amb el negoci de les armes, que respon en bona part a les demandes que des de la campanya per una banca desarmada es realitzen des de fa quatre anys, en concret des BBVA sense armes i Banc Santander sense armes , que treballem conjuntament el Centre Delàs d'estudis per la pau de Justícia i Pau, l'Observatori del Deute en la Globalització (ODG) i Setem. L'objectiu de la nostra campanya és denunciar les relacions de les entitats financeres amb la indústria armamentística i sensibilitzar els propis bancs i caixes que eliminin de les seves operacions les relacionades amb les armes, especialment amb aquelles més controvertides: mines antipersonal, bombes de dispersió, bombes nuclears, armes d'urani empobrit i altres armes de destrucció massiva.

En aquesta direcció és important que l'Estat espanyol incorpori en la legislació nacional del Tractat d'Oslo per la prohibició de les bombes de dispersió, amb la prohibició expressa de qualsevol tipus de finançament de la producció i venda de bombes de dispersió en qualsevol lloc del món per les entitats financeres que operen a Espanya. La Caixa sembla haver donat aquest pas, el que s'hauria d'estendre a tot el sector financer espanyol a través de la llei esmentada, que en aquests moments es troba en discussió parlamentària.