Xavier Alegre, sj
Cicle “Els dilluns dels Drets Humans”
13 desembre 2010


Introducció

Enguany estem celebrant el 30 aniversari de l’assassinat de Mons. Romero. Recordar-lo a ell, és voler recordar les nombroses persones que, com ell, a El Salvador i arreu del món, van segellar amb la seva sang el seu compromís generós a favor de les persones empobrides i oprimides i en la defensa dels drets humans de totes les persones, sense cap distinció. És “posar a produir”, com diria Jon Sobrino, “la memòria dels màrtirs”, el llegat que aquestes persones extraordinàries ens van deixar.

Com sabeu, Mons. Romero fou un profeta de la justícia i un defensor dels Drets Humans, que lliurà la seva vida per amor al seu poble, El Salvador, i per fidelitat al projecte de Jesús, el Regnat de Déu. Dos amors, el del poble i el de Jesús, que per a ell estaven íntimament entrellaçats.

Què val la pena, doncs, que recordem d’ell en l’any en el qual commemorem l’aniversari del seu assassinat?

De Mons. Romero impacta tant la talla extraordinària del personatge en mig de la situació duríssima que va viure El Salvador, sobre tot en els tres darrers anys de la seva vida, com impressiona també la generositat extraordinària amb que va estar disposat a entregar la seva vida, abans que callar davant la violació dels drets humans que estava patint el seu poble.

Per això no resulta sorprenent que sigui tan  impressionant l’amor que la gent del seu poble, encara avui, –i molta gent al món-, li segueix tenint, al cap de tants anys de la seva mort. La commemoració del seu aniversari enguany a El Salvador, en el mes de març, en la qual varen participar des de la gent més senzilla fins el president del país, que va inaugurar a l’aeroport un mural dedicat a Romero i va participar en la marxa des de la Plaça Salvador del mundo fins a la catedral, on s’hi va celebrar una eucaristia i una vigília festiva durant la nit, ho va palesar clarament. Mons. Romero segueix ben viu en la consciència del seu poble i és una font d’esperança en uns temps que segueixen sent difícils.

Més, però, que fer grans explicacions sobre la seva figura, el que jo avui em proposo aquí es deixar ressonar la seva veu, perquè fou una veu lúcida i impactant, que en la seva manera de viure i de parlar, segueix sent profundament actual. I ho exposaré en tres capítols: 1) Mons. Romero, defensor dels drets humans. 2) Mons. Romero, profeta esperançat de la justícia. 3) Mons. Romero, testimoni martirial del projecte de Jesús i de l’amor als empobrits i marginats, als violentats en els seus drets.

1) Mons. Romero, defensor dels drets humans

Mons. Romero va ser un precursor en la lluita i en la defensa dels Drets Humans, en una època en la qual, a Amèrica Llatina, no hi havia serveis de defensa dels drets humans. Durant molt de temps, a la Oficina de l’Arquebisbat de San Salvador, hi acudia moltíssima gent per a denunciar a Mons. Romero les diferents violacions dels Drets Humans que havien patit. Mons. Romero els escoltava i va crear la Oficina de Socorro Jurídico, més tard, l’Oficina de Tutela Legal, per a que aquesta investigués la certesa del fets i així poder defensar la gent més pobre.

Sorprèn, malauradament, tot i que és una actitud que està molt en consonància amb l’Evangeli de Jesús (a fi de comptes, a Jesús el van matar també perquè defensava la vida, els drets, de les persones empobrides i marginades del seu poble, i perquè denunciava la injustícia dels opressors), que un bisbe es distingeixi precisament per la seva defensa dels drets humans . Mons. Romero es distingí de manera extraordinària en aquest aspecte.

És veritat que a Mons. Romero li va tocar viure la situació d’El Salvador, que era especialment crítica per les contínues i terribles violacions dels drets humans que la majoria empobrida d’aquell país estava patint. La injustícia, que havia portat a que les anomenades “14 famílies” posseïssin la major part de les terres i de la riquesa del país, condemnant a l’empobriment i la fam a les majories populars del país, s’havia agreujat en els anys, en els quals a Mons. Romero li va tocar ser, primer, bisbe auxiliar i, després, Arquebisbe de San Salvador.

No era una situació especialment nova. De fet, ja l’any 1932 va tenir lloc una repressió terrible, per part de l’exèrcit d’El Salvador, que, en un mes, va matar 32.000 camperols, molts d’ells indígenes, que s’havien sublevat contra la situació, econòmicament injusta, d’empobriment, d’explotació i de marginació, que estaven patint.

En els anys 70, la inquietud tornava a ser molt important i els grans terratinents, amb l’ajut del diferents governs, de l’exèrcit i dels paramilitars, estaven fent una escalada de la violència repressiva per tal d’intentar controlar i vèncer definitivament les protestes. Els esquadrons de la mort feien autèntiques bestieses per tal d’espantar la gent empobrida i marginada. minant així la seva resistència.

En un principi, en els anys 60-70, les majories empobrides del “Pulgarcito de América Latina” havien pogut comptar amb la simpatia i un cert suport per part de l’Arquebisbe de San Salvador, Mons. Luis Chávez, que tenia una gran sensibilitat social, la qual cosa no havia agradat gens a l’oligarquia salvadorenya. Per això les minories dominants havien saludat amb molta alegria que Mons. Chávez, en jubilar-se, fos substituït per Mons. Romero, i no per Mons. Rivera, bisbe auxiliar, de tarannà més crític, car Mons. Romero era un home bo, humà, pietós i senzill, però més aviat de tarannà conservador, que no simpatitzava gens amb l’anomenada “teologia de l’alliberament”. Els oligarques d’El Salvador confiaven que, amb el seu tarannà espiritualista, contribuiria a l’alienació del poble oprimit i controlaria els esperits crítics i compromesos socialment, de la seva arxidiòcesi, tan capellans com laics. I en els inicis fou així.

Però la mort del jesuïta Rutilio Grande, amic personal de l’arquebisbe, el 12 de març de 1977, el primer capellà que fou assassinat a El Salvador, el va sacsejar espiritualment, quan acabava de començar el seu servei com arquebisbe de San Salvador. I li obrí els ulls del cor i de la fe per a poder veure la realitat empobrida i violentada del seu poble amb els ulls de Déu. És un Déu que, com ens ensenya la Bíblia, escolta el clam del poble i vol alliberar-lo a través dels seus profetes (cf. Ex 3), per tal de construir un poble que, per la seva manera de viure, mostri a tots els pobles de la terra que “un altre món és possible”, un món en el qual no hi ha pobres perquè tothom comparteix (Dt 15,4). L’assassinat de Rutilio, del camperol Don Manuel i del nen Nelson provocà el que s’ha anomenat, amb raó, si s’entén bé, la “conversió” de Mons. Romero (en la mateixa línia en què es parla de la conversió de Pau). I va provocar que comencés a posar signes profètics del que seria, des d’aquell moment, el seu servei com a arquebisbe. Em refereixo a la “missa única” (es van suprimir les altres misses a l’arxidiòcessis el diumenge en que es celebrà el funeral de Rutilio, Manuel i Nelson, per tal que tothom podés participar, ni que fos per ràdio en la missa que celebrà Mons. Romero), com a signe profètic, un fet que li provocà grans crítiques per part dels cristians més conservadors i del Nunci del Vaticà, que al·legava que celebrar només una missa en diumenge anava en contra del dret canònic.

Aquest canvi d’actitud li comportà l’oposició creixent de l’oligarquia del país, que veia amenaçats els seus privilegis per les accions i les paraules punyents de l’arquebisbe.

Però ell, el que pretén és defensar, sobre tot, la vida, màxim valor humà i diví. Ho formulà clarament en el sermó que va fer el 16-3-1980 :

“Este es el pensamiento fundamental de mi predicación: nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio y tan profundo, más que la violación de cualquier otro derecho humano, porque es vida de los hijos de Dios y porque esa sangre no hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación y la paz. Lo que más se necesita hoy aquí es un alto a la represión”.

En tot cas, és clar que Mons. Romero, inspirant-se en l’Evangeli i en els documents de Medellín y Puebla, va fer una opció molt clara pels pobres. Es va encarnar en mig d’ells. Els hi va predicar un Déu que no només els estimava, sinó que era també alliberador. I va fer formulacions tan il·luminadores com la de que “la glòria de Déu és que el pobre visqui”.

Se l’acusà, aleshores de trair el seu servei episcopal, ficant-se en política. Però ell defensà la seva manera d’actuar, mostrant que la seva defensa dels pobres i la seva denúncia de les violacions dels drets human,s i de la injustícia dels rics i poderosos, estava en sintonia amb l’evangeli, el Vaticà II i els documents de Medellín i Puebla. A tall d’exemple cito un fragment d’un dels seus sermons (5-3-1978):

“La Iglesia no pretende poder político ni basa su acción pastoral sobre el poder político ni entra en juego de los diferentes partidos políticos ni se identifica con ningún partido político. Pero la Iglesia tiene que decir su palabra autorizada aun en problemas que guardan conexión con el orden público ‘cuando lo exigen los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas’. Todo esto es del Concilio. La Iglesia, pues, defiende los derechos humanos de todos los ciudadanos, debe sostener con preferencia a los más pobres, débiles y marginados; promover el desarrollo de la persona humana, ser la conciencia crítica de la sociedad. La Iglesia tiene que ser la conciencia crítica de la sociedad, formar también la conciencia cristiana de los creyentes y trabajar por la causa de la justicia y de la paz.”

I en una altra homilia, que va fer precisament el 23-3-1980, la vigília del seu assassinat, va dir:

“Ya sé que hay muchos que se escandalizan de esta palabra y quieren acusarla de que ha dejado la predicación del Evangelio para meterse en política; pero no acepto yo esta acusación, sino que hago un esfuerzo para que todo lo que nos ha querido impulsar el Concilio Vaticano II, la reunión de Medellín y de Puebla, no sólo lo tengamos en las páginas y los estudiemos teóricamente, sino que lo vivamos y lo traduzcamos en esta conflictiva realidad de predicar como se debe el Evangelio para nuestro pueblo. Por eso, le pido al Señor, durante toda la semana, mientras voy recogiendo el clamor del pueblo y el dolor de tanto crimen, la ignominia de tanta violencia, que me dé la palabra oportuna para consolar, para denunciar, para llamar al arrepentimiento y, aunque siga siendo una voz que clama en el desierto, sé que la Iglesia está haciendo el esfuerzo por cumplir con su misión”.
 
I l’acusen, també, d’estar fomentant la violència en el país. Ell es defensa de l’acusació injusta en les seves homilies, retransmeses per ràdio. En elles, ell feia de portaveu dels qui no tenien veu en el país, denunciant les violacions dels drets humans que havien succeït en la setmana anterior, i procurant il·luminar, des de l’Evangeli i les lectures bíbliques que s’havien fet a l’eucaristia, el que estava succeint en el país. En aquest punt convé tenir present que, per a poder fer les denúncies amb fonament, en demés de rebre i d’escoltar les persones, que havien sofert alguna violació dels drets humans, confrontava amb l’equip, que l’assessorava en els temes de les violacions dels drets humans, la veracitat dels fets i la manera de fer les denúncies. En quant a l’acusació de que fomentava la violència, va dir, entre d’altres coses:

“La violencia no la está sembrando la Iglesia, la violencia la están sembrando las situaciones injustas, la situación de instituciones en que, como las leyes injustas, solamente favorecen un sector y no tienen en cuenta el bien común, la mayoría sobre todo. Y aquí la Iglesia no se podrá callar porque es un derecho evangélico que la asiste y un deber al Padre de todos los hombres, que la obliga a reclamar a los hombres la fraternidad” (homilia 1-4-78).

I més d’un any més tard, deia en una homilia el 12-8-79:

“Cuando Cristo nos dice en la segunda lectura de hoy: “Amad como Cristo se entregó por vosotros”. Así se ama. La única violencia que admite el Evangelio es la que uno se hace a sí mismo. Cuando Cristo se deja matar, esa es la violencia, dejarse matar. La violencia en uno es más eficaz que la violencia en otros. Es muy fácil matar, sobre todo cuando se tienen armas, pero ¡qué difícil es dejarse matar por amor al pueblo.”
I en la homilía del 15-7-1977 havia dit:

“¡Qué hermosa será la hora en que todos los salvadoreños en vez de desconfiar unos de otros, en vez de mirar en la Iglesia una emisaria de la subversión, miren la mensajera de Dios, la ciudad de Dios que baja para darle santidad a los hombres, para liberarlos de resentimientos, de odios, para quitar de sus manos armas homicidas! No tuviéramos que lamentar historias tan tristes como el saldo que nos deja esta semana: un canciller asesinado, un sacerdote acribillado a balazos en su propia casa, un niño que no tiene culpa también con los sesos echados afuera por la bala homicida. El odio, la campaña difamatoria, como que si la Iglesia tuviera la culpa de todo ese desorden. ¿No son más culpables los que escriben esas páginas tendenciosas? ¿No están poniendo armas en las manos aquellos que por la colonia Escalón  regaron la hojita de estos días: «Haz patria, mata un cura»? Esto es provocar. ¡A esto no se le llama subversión! Se parece a los tiempos de Hitler –decía nuestra radio ayer- en que se decía: «Haz patria, mata un judío». Hoy es el sacerdote el estorbo, es la causa de todos los males”.

Crec, per altra banda, que és un tret específic, molt cristià, de l’actuació de Mons. Romero, que la seva defensa dels pobres i oprimits, les seves denúncies de les violacions dels drets humans, mai van brollar de l’odi, ni el va voler fomentar. Anys el contrari, estava realment apassionat per fomentar l’amor entre tots els seus diocesans i entre tots els salvadorenys, car, com Pau (Rm 12,21), Romero estava convençut de que s’ha de vèncer el mal amb el bé.

Però això no li va pas impedir que fos ben conscient de que era l’egoisme i l’afany de voler tenir cada cop més, la idolatria del diner, el que provocava les violacions dels drets humans i els sofriments innecessaris de les majories empobrides del seu poble. I que havia que denunciar-ho i cridar a la conversió els rics que no volien compartir. En això va ser també molt fidel a Jesús que proclamà programàticament que no es pot servir a Déu i al diner a la vegada (Lc 16,13; Mc 10,25). Per a Romero, la idolatria del diner és el càncer de les bones relacions interhumanes i la causa principal del sofriment innecessari de les majories empobrides del nostre món.

En tot cas, la pau, que ell sempre va voler cercar, no pot ser la pau del cementiri, o una pau que no es fonamenti en la justícia. Un text d’una de les seves homilies palesa bé aquesta unió necessària que veia ell entre l’amor, la pau i la justícia:

“Hermanos, sí de verdad lo somos: ¡hermanos!, trabajemos por construir un amor y una paz –pero no una paz y un amor superficiales, de sentimientos, de apariencias-, un amor y una paz que tiene sus raíces profundas en la justicia. Sin justicia no hay amor verdadero, sin justicia no hay la verdadera paz. He aquí, pues, que si queremos seguir la vertiente del bien que nos hace solidarios con Cristo, tratemos de matar en el corazón los malos instintos que llevan a estas violencias y a estos crímenes y tratemos de sembrar en nuestro propio corazón, y en el corazón de todos aquellos con quienes compartimos la vida, el amor, la paz, pero una paz y un amor en la base de la justicia.” (missa exequial per Raúl Molina Cañas, el 14-11-77)

“No sería tampoco un loco para pretender que esta catedral llena salga de aquí en una manifestación de odio y de violencia. Al contrario, yo creo que el atractivo de la predicación de hoy es porque se predica el verdadero amor, el perdón, la justicia, la paz. Pero no una paz ganada con represión, una paz que no es de cementerios, una paz que se construye sólida sobre bases de justicia y de amor. Por eso decimos que la paz que aquí predicamos es la paz de Cristo, de la que Él dijo que siembra división. La paz verdadera también siembra división porque no todos comprenden la profundidad de justicia donde están las raíces de la paz y sólo quisieran una predicación muelle, suavecita, que no ofenda y que predique una paz falsa” (homilía del 9-4-1978).

Però ell, en tot cas, va voler ser l’arquebisbe de tothom, també dels rics, sense marginar ningú, però sent autèntic testimoni de la veritat de l’Evangeli:

“También quiero que quede bien claro esto, hermanos, porque alguno ha dicho que el nuevo arzobispo no quiere ser obispo de los ricos, sino de los pobres. Es mentira. Pertenece a la campaña difamatoria esa frase. Desde el principio todos me han oído: estoy con todos, abierto al diálogo con todos, dispuesto a corregir mis errores, de cualquier sector que me vengan a platicar. Los amo a todos y es mi misión amarlos para salvarlos” (homilía del 8-5-77).

Per això demanà també a les oligarquies que no el consideressin el seu enemic, car l’únic que volia amb les seves dures crítiques a la oligarquia és que fossin sensibles al sofriment dels empobrits del seu poble:

“Un llamamiento a la oligarquía. Les repito lo que dije la otra vez: No me consideren juez ni enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo, que sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias; y, en nombre de esas voces, yo levanto mi voz para decir: no idolatren sus riquezas, no las salven de manera que dejen morir de hambre a los demás; compartir para ser felices.

El cardenal Lorscheider me dijo una comparación muy pintoresca: ‘Hay que saber quitarse los anillos para que no le quiten los dedos’. Creo que es una expresión bien inteligible. El que no quiere soltar los anillos se expone a que le corten la mano; y el que no quiere dar por amor y por justicia social se impone a que se lo arrebaten por la violencia” (homilía del 6-I-80).

Els oligarques, malauradament, no el van voler escoltar. Però la història li va donar la raó.

Per altra banda, té una postura molt serena i matisada davant la violència que, com a resposta estan provocant les organitzacions populars:

“He aquí precisamente lo que la Iglesia señala en todo nuestro continente: los terrorismos, los brotes de violencia, la Iglesia no los puede aprobar; pero sí, no puede tampoco reprobarlos sin un análisis profundo de dónde proceden. Mientras una violencia institucionalizada, privilegiada, trate de reprimir las aspiraciones justas de un sector, siempre estarán las semillas de la violencia entre nosotros. Por eso, mientras no se haga efectivo un nuevo modo de vivir, no tendremos paz ni unidad ni comunión entre los salvadoreños” (homilía del 19-2-1978).

Voldria notat també, per altra banda, que amb la seva implicació en la defensa dels Drets Humans, sobre tot d’aquelles persones que tenien la vida més amenaçada i gaudien de menys drets, Romero volia corregir un tipus d’espiritualisme cristià que, amb raó, ha estat acusat de ser un “opi del poble”. Per a ell, el Regnat de Déu no es refereix només a l’altra món, sinó que implica un compromís en la transformació d’aquest món, de manera que es vegi que “un altre món és possible”. Ho diu ben clar en una de les seves homilies:

“Porque yo no quiero ser, como alguien ha dicho, en el Bloque Popular Revolucionario, que soy opio. ¡Nunca! Estoy diciendo que, precisamente, estas promociones a la trascendencia son para excitar más la promoción de lo histórico, de lo social, de lo económico, de lo político. Y estoy diciendo que Dios no sólo ha hecho el cielo después de la muerte para el hombre, sino que ha hecho esta tierra también para todos los hombres. ¡Esto no es opio!” (homilia 9-9-79).

Això el portà a donar el seu suport, però un suport crític, a les organitzacions populars:

“Siento, como pastor, que tengo un deber para con las organizaciones políticas populares. Aun cuando ellas desconfíen de mí, mi deber es defender su derecho de organización, apoyar todo lo justo de sus reivindicaciones; pero así, también, quiero mantener mi autonomía para criticar todos sus abusos de organización, para delatar y denunciar todo aquello que ya significa una idolatría de la organización; y llamarlos, en cambio, a un diálogo en que busquemos entre todos. Las fuerzas organizadas son poderosas en una sociedad y lo pueden todo cuando son capaces de dialogar, pero también disminuyen las fuerzas cuando son fanáticas y no quieren más que su propia voz” (homilia del 16-12-79).

2) Mons. Romero, profeta de la justícia

 Com ja havien defensat els grans profetes d’Israel, per a Mons. Romero no hi pot haver una autèntica pau, si aquesta no brolla de la justícia. Mons. Romero va reflexionar molt sobre la injustícia que dominava aquest món, i, de manera especial, el seu país. I arribà a la conclusió que l’arrel més fonda de la injustícia era la idolatria del diner, causant dels principals mals d’El Salvador. I es va atrevir a denunciar-la amb paraules molt clares:

“Yo denuncio, sobre todo, la absolutización de la riqueza. Éste es el gran mal de El Salvador: la riqueza, la propiedad privada como un absoluto intocable. ¡Y ay del que toque ese alambre de alta tensión! Se quema”. 

I va dir també el 24-7-1977:

“La Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social. Si callara, la Iglesia sería cómplice con el que se margina y duerme un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha de ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente, y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esta es la voz de la Iglesia, hermanos. Y mientras no se le deje libertad de clamar estas verdades de su Evangelio, hay persecución. Y se trata de cosas sustanciales, no de cosas de poca importancia. Es cuestión de vida o muerte pare el reino de Dios en esta tierra.”

En aquesta lluita per la justícia, Mons. Romero es sentia en sintonia profunda amb totes les persones, cristianes o no, que treballaven per un món més just. Ho subratllà en una homilia, el 3-12-78:

“Fuera de la Iglesia también todo hombre que lucha por la justicia, todo hombre que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el reino de Dio, y puede ser que no sea cristiano. La Iglesia no abarca todo el reino de Dios. El reino de Dios está más afuera de las fronteras de la Iglesia y, por lo tanto, la Iglesia aprecia todo aquello que sintoniza con su lucha por implantar el reino de Dios. Una Iglesia que trata solamente de conservarse pura, incontaminada, eso no sería Iglesia de servicio de Dios a los hombres.”

En desenrotllar aquest segon punt, “Romero profeta de la justícia”, un punt que brolla del primer, vull recordar un altre cop el tema de la violència que, per a Mons. Romero, molt lúcidament, brolla de la injustícia. Car per a ell era clar que sense justícia no hi pot haver un diàleg entre les parts enfrontades (un enfrontament que va desencadenar una guerra de deu anys, quan Mons. Romero va ser assassinat), que mereixi el nom de diàleg:

“Pero ni siquiera este diálogo servirá para restablecer la paz deseada si no se da la firme voluntad de transformar las estructuras injustas de la sociedad. Solo esa transformación será capaz de eliminar las violencias concretas, opresivas, represivas o espontáneas. De otra manera, como lo han dicho los obispos latinoamericanos, la violencia se institucionaliza y por ello sus frutos no se hacen esperar. La Iglesia cree en la paz; pero sabe muy bien que la paz no es ni la ausencia de violencia, ni se consigue con la violencia represiva. La verdadera paz sólo se logra como fruto de la justicia. Queremos creer que ningún hombre ni ningún salvadoreño de buena voluntad quiere la violencia, las luchas entre hermanos campesinos, los operativos militares. Pero el combatirla de verdad es ponerse a trabajar en la tarea urgente, larga y dura de compartir justamente entre todos los salvadoreños la riqueza de nuestro país y de nuestros hombres y mujeres”.

Esto no es comunismo; esto es justicia cristiana. Y señalar las raíces de la violencia no es sembrar violencia, sino señalar las fuentes de la violencia y exigir a quienes pueden cambiar, que cambien, que se vea un paso positivo hacia una construcción de verdadera patria, de verdadero bien común.” (homilía del 1-4-1978).

És per això que ell cregué que la pau i l’amor entre tots els homes (i pobles, diria ell també avui), que brolla de la justícia, és una tasca primordial de l’Església, si vol ser fidel a Jesús. Per això deia:

“Invocar el nombre del Señor es una expresión clásica de la Biblia. Quiere decir no solamente invocarlo con los labios. Quiere decir tomar conciencia de que somos el pueblo de Dios. Quiere decir que en la historia del hombre está comprometida la Iglesia de Dios. Quiere decir invocar el nombre del Señor sobre su pueblo, que este pueblo tiene un compromiso con ese Dios y que en su marcha por la historia, ese pueblo tiene que dar gloria a Dios no sólo con la expresión de sus buenos sentimientos, sino realizando una sociedad que de verdad sea la sociedad de los hijos de Dios, donde la paz no solamente sea el equilibrio del temor, donde la paz no sea el silencio de los cementerios, donde la paz sea la alegría dinámica de un Dios de paz que, precisamente por ser un Dios de la paz, construye, se desparrama –diríamos- en bondades, realiza la pluriforme maravilla de la creación; y sus hijos tenemos que hacer los mismo: una paz que se construye en la justicia, en el amor y en la bondad.” (homilia del 31-12-1977)

I es recolza en paraules de Joan Pau II per a donar encara més força a la seva defensa de la pau, que es recolza en la justícia, com a autèntic antídot contra la violència que estava destruint el seu poble:

“Como ven, el Papa no cancela el pasado, lo recuerda. Pero lo recuerda con una esperanza de que no se vuelva a repetir, que busquemos, por el camino de una concordia bien entendida, el superar ese clima de violencia. Ese ‘no a la violencia’ para 1978 tiene que buscarse por esos caminos que el Papa acaba de señalar. Y también será –dice el Papa- el camino para llegar a ‘construir una atmósfera social en la que se enmienden adecuadamente injusticias evidentes que impiden que los bienes creados lleguen de manera equitativa a todos, bajo la égida de la justicia y con la compañía de la caridad’. Son palabras del Santo Padre reconociendo esta triste realidad salvadoreña: una atmósfera social donde los bienes creados por Dios no llegan a hacer felices a todos los salvadoreños. Y es necesario que, en un ambiente de justicia y de amor fraterno, sintamos que esta república tan bella, que estas tierras tan fértiles, que estos cielos tan lindos de El Salvador, sean alegría de todos los salvadoreños, que todos nos sintamos hermanos cobijados por los dones del mismo Dios para todos.

Por eso, hermanos, el ‘no a la violencia’ tiene que estar cimentado sobre los fundamentos de justicia. En Medellín, los obispos de América Latina –aprobados por este mismo Papa- dijeron que la paz en el continente no será posible mientras no se construya un orden más justo, que la paz no es ausencia de guerra, la paz no es miedo de represión, la paz no es equilibrio de dos poderes que se tienen pavor. La paz es el fruto de la justicia, la paz será flor de un amor y de una justicia en el ambiente. Sí a la paz –dice el Papa-, sí a Dios, sí –diríamos nosotros- a la justicia, sí al amor, sí a la comprensión de todos los salvadoreños. Sólo así tendremos esa afirmación neta de la paz.” (homilia del 6-1-1978)

De totes maneres, crida l’atenció que, per a Mons. Romero, bon seguidor de Crist (cf. Lc 12,51ss), la pau evangèlica no exclou un determinat tipus de violència, com a mínim verbal, contra aquelles persones que no volen la justícia.

I en la línia dels grans profetes d’Israel, com Isaïes i Amós, denuncia, seguint l’ensenyament de Jesús de Nazaret, un tipus de religió alienant, que ignora l’opció pels pobres i la defensa dels oprimits. És un tema que surt sovint en les seves homilies:

“Una religión de misa dominical pero de semanas injustas no le gusta al Señor. Una religión de mucho rezo pero con hipocresías en el corazón, no es cristiana. Una Iglesia que se instalara sólo para estar bien, para tener mucho dinero, mucha comodidad, pero que olvidara el reclamo de las injusticias, no sería la verdadera Iglesia” (homilia del 4-12-1977).

“Aun cuando se nos llame locos, aun cuando se nos llame subversivos, comunistas y todos los calificativos que se nos dicen, sabemos que no hacemos más que predicar el testimonio subversivo de las bienaventuranzas, que le han dado vuelta a todo para proclamar bienaventurados a los pobres, bienaventurados a los sedientos de justicia” (homilia del 11-5-1978).

“Muchos quisieran que el pobre siempre dijera que es “voluntad de Dios” vivir pobre. No es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada” (homilia del 10-9-1978).

“Cuando se le da pan al que tiene hambre lo llaman a uno santo, pero si se pregunta por las causas de por qué el pueblo tiene hambre, lo llaman comunista, ateísta. Pero hay un “ateísmo” más cercano y más peligroso para nuestra Iglesia: el ateísmo del capitalismo cuando los bienes materiales se erigen en ídolos y sustituyen a Dios” (homilia 15-9-1978).

Per altra banda, em sembla que és també un tret típic dels profetes, que Mons. Romero compartí, que, a la vegada que denuncien la injustícia, fomenten l’esperança entre els seus oients, oprimits i marginats, tot recordant-los-hi que Déu, que els estima, no els ha pas abandonat, encara que humanament costi de veure-ho. Aquesta autoestima és important per a poder superar els desencisos que la situació que viuen els pot provocar. I aquesta esperança és molt important per a seguir treballant per a canviar la dura situació que estan vivint, tot confiant en que “un altre món és possible”. Diu p.ex. en una de les seves homilies:

“Y habrá una hora en que ya no haya secuestros y habrá felicidad y podremos salir a nuestras calles y a nuestros campos sin miedo de que nos torturen y nos secuestren. ¡Vendrá ese tiempo! Canta nuestra canción: ‘Yo tengo fe que todo cambiará’. Ha de cambiar si de veras creemos en la Palabra que salva y en ella ponemos nuestra confianza. Y, para mí, este es el honor más grande de la misión que el Señor me ha confiado: estar manteniendo esa esperanza y esa fe en el pueblo de Dios” (homilía del 2-9-1979)

“No desesperemos, no busquemos soluciones de violencia, no odiemos, no matemos. Y repito esto, así claramente, porque ayer supe allá por Santiago de María, que ya, según algunos amigos míos, yo he cambiado, que yo ahora predico la revolución, el odio, la lucha de clases, que soy comunista. A ustedes les consta cuál es el lenguaje de mi predicación. Un lenguaje que quiere sembrar esperanza; que denuncia, sí, las injusticias de la tierra, los abusos del poder, pero no con odio sino con amor, llamando a la conversión” (homilía del 6-11-1977)

“Como pastor y como ciudadano salvadoreño, me apena profundamente el que se siga masacrando al sector organizado de nuestro pueblo sólo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad. Estoy seguro que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de tantas víctimas no serán en vano. Es sangre y dolor que regará y fecundará nuevas y cada vez más numerosas semillas de salvadoreños, que tomarán conciencia de la responsabilidad que tienen de construir una sociedad más justa y humana, y que fructificará en la realización de las reformas estructurales audaces, urgentes y radicales que necesita nuestra patria” (homilía del 27-1-1980)

Per això, i aquest aspecte em sembla molt important, Mons. Romero, als pobres camperols, oprimits i maltractats, plens de por per tot el que havien viscut concretament en l’ocupació d’Aguilares per part de l’exèrcit (assassinats, tortures, profanació del Santíssim a l’església del poble) , no només els hi donà esperança, sinó que els hi retornà l’autoestima i els animà a seguir lluitant pels seus drets quan els hi va dir, a ells que eren persones creients, una cosa molt sorprenent: “Vosaltres sou la imatge del Diví Traspassat del qual ens en ha parlat la primera lectura” (era una lectura que parlava del “Servent de Yahvé”, d’Isaïes).

3) Mons. Romero, testimoni martirial del projecte de Jesús 

Una opció pels pobres, com la que va fer Mons. Romero, òbviament comporta la persecució per part dels poders injustos i opressors, que dominaven en aquella època aquell petit país centroamericà. En aquest context impacta veure com va interpretar Mons. Romero aquesta persecució:

“Me alegro, hermanos, de que nuestra Iglesia sea perseguida, precisamente por su opción preferencial por los pobres y por tratar de encarnarse en el interés de los pobres… Sería triste que en una patria donde se está asesinando tan horrorosamente no contáramos entre las víctimas también a los sacerdotes. Son el testimonio de una Iglesia encarnada en los problemas del pueblo… La Iglesia sufre el destino de los pobres: la persecución. Se gloria nuestra Iglesia de haber mezclado su sangre de sacerdotes, de catequistas y de comunidades con las masacres del pueblo, y haber llevado siempre la marca de la persecución… Una Iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y el apoyo de la tierra, esa Iglesia ¡tenga miedo! No es la verdadera Iglesia de Jesucristo.”

Com Jesús, que va ser el primer defensor cristià dels drets humans i profeta de la justícia (cf. Lc 13,31-33), Mons. Romero va rebre amenaces de mort degudes a la manera com parlava de Déu i defensava els éssers humans oprimits i empobrits, tot denunciant la injustícia que provocava aquesta situació. Però, com Jesús, Mons. Romero no s’arrugà  i va parlar del sentit positiu que podia tenir fins i tot la seva mort.

Amb motiu de les amenaces va tenir una conversa amb el P. Azcue en el seu darrer recés abans de la seva mort. I va escriure:

“Mi otro temor es acerca de los riesgos de mi vida. Me cuesta aceptar una muerte violenta que en estas circunstancias es muy posible, incluso el Sr. Nuncio de Costa Rica me avisó de peligros inminentes para esta semana. El Padre me dio ánimo diciéndome que mi disposición debe ser dar mi vida por Dios cualquiera que sea el fin de mi vida. Las circunstancias desconocidas se vivirán con la gracia de Dios. Él asistió a los mártires y si es necesario lo sentiré muy cerca al entregarle mi último suspiro. Pero que más valioso que el momento de morir es entregarle toda la vida y vivir para Él.”

Ell ho comenta també en una de les seves homilies:

“Espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. Compartan lo que son y tienen. No sigan callando con la violencia a los que les estamos haciendo esta invitación ni, mucho menos, continúen matando a los que estamos tratando de lograr que haya una más justa distribución del poder y de las riquezas de nuestro país. Y hablo en primera persona porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana; pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya” (Homilia 24-II-80)

Però el testimoni dels nombrosos agents de pastoral, assassinats per l’exèrcit i els esquadrons de la mort, per la seva opció a favor del projecte de Jesús, per la seva opció pels pobres, l’anima a seguir en la línia que està portant, tot i que això posa en perill la seva vida:

“Aunque me maten, no tengo necesidad. Si morimos con la conciencia tranquila, con el corazón limpio de haber producido sólo obras de bondad, ¿qué me puede hacer la muerte? Gracias a Dios que tenemos estos ejemplares de nuestros queridos agentes de pastoral, que compartieron los peligros de nuestra pastoral hasta el riesgo de ser matados. Y yo, cuando celebro la eucaristía con ustedes, los siento a ellos presentes. Cada sacerdote muerto es, para mí, un nuevo concelebrante en la eucaristía de nuestra arquidiócesis. Y sé que está así, dándonos el estímulo de haber sabido morir sin miedo, porque llevaban su conciencia comprometida con esta ley del Señor: la opción preferencial por los pobres” (2-9-79)

Aquesta decisió, valenta, de seguir el camí de Jesús, que el podia portar a la mort, no li va excloure, òbviament, el que, en determinats moments, tingués por, com ho testimonia el seu diari personal. En això s’assemblà un cop més al seu Mestre, Jesús (cf. Getsemaní: Mc 14,32-42).

Però no es va arrugar, ni acceptà la protecció personal que li oferia el president de la república , sinó que va seguir fent, com Jesús, allò que ell creia que devia fer per fidelitat a Jesús i per amor al seu poble maltractat injustament.

I com Jesús, va confiar que la seva mort redundaria en benefici del seu poble i no seria inútil, com es pot veure gràcies a alguns textos de les seves homilies.

Conclusió

Per a Romero, el bé del poble, sobre tot el dels més pobres, que tenien la vida més amenaçada, el Regnat de Déu en terminologia evangèlica, era el criteri decisiu que devia guiar la seva actuació -i la de qualsevol persona, sobre tot la cristiana. Per això era crític no només amb les oligarquies polítiques i econòmiques que dominaven el país, sinó també amb les organitzacions populars, quan amb els seus errors, amb les seves lluites pel poder, perjudicaven el poble, sobre tot els més pobres. I els hi feia l’advertència de que es podien convertir en ídol, una crítica que feia clarament al capitalisme i a la ideologia de la seguretat nacional.

I era crític també amb ell mateix  i amb la pròpia Església, quan aquesta no feia una opció pels pobres, autèntica i creïble. Per això va dir el 8-7-78:

“El profeta denuncia también los pecados internos de la Iglesia. ¿Y por qué no? Si obispos, Papa, sacerdotes, nuncios, religiosas, colegios católicos, estamos formados por hombres y los hombres somos pecadores y necesitamos que alguien nos sirva de profeta para que nos llame a conversión, para que no nos deje instalar una religión como si ya fuera intocable. La religión necesita profetas y gracias a Dios que los tenemos. Porque estaría muy triste una Iglesia que se sintiera tan dueña de la verdad que rechazara todo lo demás. Una Iglesia que sólo condena, una Iglesia que sólo mira pecado en los otros y no mira la viga que lleva en el suyo, no es la auténtica Iglesia de Cristo.”

I va dir també el 28-8-77, explicitant quin tipus d’Església volia ell:

“Ahora la Iglesia no se apoya en ningún poder, en ningún dinero. Hoy la Iglesia es pobre. Hoy la Iglesia sabe que los poderosos la rechazan, pero que la aman los que sienten en Dios su confianza… Ésta es la Iglesia que yo quiero. Una Iglesia que no cuente con los privilegios y las valías de las cosas de la tierra. Una Iglesia cada vez más desligada de las cosas terrenas, humanas, para poderlas juzgar con mayor libertad desde su perspectiva del Evangelio, desde su pobreza.”

Però quan l’Església és fidel a Jesús, aleshores és perseguida en un món on acostumen a dominar els poders egoistes i assassins. Per això, per a ell la persecució

“¡es la nota histórica de la Iglesia! Siempre tiene que ser perseguida. Una doctrina que va contra las inmoralidades, que predica contra los abusos, que va siempre predicando el bien y atacando el mal, es una doctrina puesta por Cristo para santificar los corazones, para renovar las sociedades. Y, naturalmente, cuando en esa sociedad o en ese corazón hay pecado, hay egoísmo, hay podredumbre, hay envidias, hay avaricias, pues el pecado salta, como la culebra cuando tratan de apelmazarla, y persigue al que trata de perseguir el mal, el pecado. Por eso, cuando la Iglesia es perseguida es señal de que está cumpliendo su misión” (homilia 25-11-77)

En tot cas, va segellar la seva mort quan el diumenge abans de que l’assassinessin, va dir el següent:

“Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Y en concreto, a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles... Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: «No matar». Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la Ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia, y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la Ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión.” 

L’oligarquia salvadorenya i l’exèrcit, recolzat massivament pel govern dels EE.UU., no van poder tolerar ja més aquestes paraules. I el van assassinar. Però aleshores s’esdevingué que el poble salvadoreny el va estimar encara més i es va sentir més recolzat que mai en la seva lluita per a alliberar-se. Va passar, el que ja Mons. Romero havia predit en una de les seves homilies:

“He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que, como cristiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquéllos que vayan a asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a dios mi sangre por la redención y resurrección de El Salvador. Es martirio es una gracia que no creo merecer, pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi sangre sea semilla de libertad y la señal de que la esperanza será pronto una realidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede decir, si llegasen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá, sí, se convenzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, que es el pueblo, no perecerá jamás” (marzo 1980).”

I un cop més, Mons. Romero va tenir raó. Ha ressuscitat en el poble d’El Salvador, que el segueix estimant i es recolza en el seu testimoni i en les seves paraules per a seguir lluitant per un món millor, en el qual totes les persones puguin viure humanament i digna i en el qual els Drets Humans siguin realment respectats.

I vull acabar amb unes paraules de I. Ellacuria, ell també un màrtir, que defensà els Drets Humans i la justícia, unes paraules que ell va pronunciar amb motiu del doctorat h.c. que la UCA li va concedir, post mortem, a Mons. Romero i que expressen bé el que va ser i significa Mons. Romero:

“En una sociedad configurada por los poderes de la muerte, él [Mons. Romero], que era promotor de los principios de la vida, no pudo ser tolerado. Como la de su gran maestro Jesús de Nazaret, su misión pública al frente del arzobispado sólo duró tres años. Reunidos los poderes de las tinieblas, decidieron acabar con quien, como en el caso de Jesús, fue acusado de andar soliviantando a la gente desde Galilea hasta Judea, desde Chalatenango hasta Morazán. Y lo acallaron de un tiro mortal porque el pueblo no hubiera permitido que lo crucificaran en público. Sólo así pudieron acallar al profeta. Pero ya para entonces la semilla había fructificado y su voz había sido recogida por miles de gargantas que con Monseñor habían recobrado su voz perdida. Los sin voz ya tenían voz, la suya y la de Monseñor. Y al quedar huérfanos, podían alcanzar su mayoría de edad y convertirse así en padre de nuevos hijos, innumerables como las arenas del mar. Y es que el asesinado era un mártir. Lo mataron porque iluminaba y denunciaba desde el evangelio los males del país y a quienes los perpetraban, pero murió porque el amor de Dios y el amor del pueblo le estaban pidiendo dar su vida en testimonio de lo que creía y de lo que practicaba. Por eso resucitó en el pueblo por el que había muerto, y por eso esperó también la resurrección cristiana en la que confiaba sin asomo de duda”.

San Romero de América (Pere Casaldàliga)

El ángel del Señor anunció en la víspera...
 
El corazón de El Salvador marcaba
24 de marzo y de agonía.
Tú ofrecías el Pan,
el Cuerpo Vivo
-el triturado cuerpo de tu Pueblo;
Su derramada Sangre victoriosa
-¡la sangre campesina de tu Pueblo en masacre
que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada!
 
El ángel del Señor anunció en la víspera,
y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte;
como se hace muerte, cada día, en la carne desnuda de tu Pueblo.
 
¡Y se hizo vida nueva
en nuestra vieja Iglesia!
 
Estamos otra vez en pie de testimonio,
¡San Romero de América, pastor y mártir nuestro!
Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra.
Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el Continente.
Romero de la Pascua Latinoamericana.
Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa.
 
Como Jesús, por orden del Imperio.
¡Pobre pastor glorioso,
abandonado
por tus propios hermanos de báculo y de Mesa...!
(Las curias no podían entenderte:
ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo).
 
Tu pobrería sí te acompañaba,
en desespero fiel,
pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética.
El Pueblo te hizo santo.
La hora de tu Pueblo te consagró en el kairós.
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.
 
Como un hermano herido por tanta muerte hermana,
tú sabías llorar, solo, en el Huerto.
Sabías tener miedo, como un hombre en combate.
¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana!
 
Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo,
con una sola mano consagrada al servicio.
América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini
en la espuma aureola de sus mares,
en el dosel airado de los Andes alertos,
en la canción de todos sus caminos,
en el calvario nuevo de todas sus prisiones,
de todas sus trincheras,
de todos sus altares...
¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!
 
San Romero de América, pastor y mártir nuestro:
¡nadie hará callar tu última homilía!