La Comissió de Quart Món de Justícia i Pau es va fundar l'any 1989, amb l'objectiu de fer una tasca de sensibilització i denúncia social sobre la pobresa i l'exclusió social a Catalunya, promoure un major compromís ciutadà en favor dels col·lectius afectats i pressionar els poders públics per tal que desenvolupin millors polítiques socials i econòmiques per eradicar o reduir aquest fenòmens i afavorir una atenció econòmica i social digna d'aquestes persones, que garanteixi els seus drets i els ajudi a avançar cap a una major autonomia.

Al llarg de la seva trajectòria, la comissió ha organitzat nombroses conferències i jornades de debat, ha promogut campanyes de sensibilització, ha publicat informes, articles d'opinió i comunicats, ha intervingut freqüentment en els mitjans de comunicació, ha participat en diferents organismes consultius públics (Ajuntament de Barcelona, Generalitat...) i ha mantingut múltiples contactes amb responsables polítics i institucionals en relació a diferents problemàtiques concretes. Aquesta tasca s'ha realitzat en col·laboració amb altres organitzacions que treballen en favor d'aquests col·lectius, com Caritas o Arrels, entre moltes altres.

Actualment, la comissió es troba en fase de reconstitució amb noves persones.