El SIOF (Servei d'Informació de l'Objecció Fiscal a les despeses militars) inicia, un any més, la Campanya d'Objecció Fiscal per orientar i ajudar a aquelles persones que no vulguin contribuir amb els seus impostos a la despesa militar, assesorant-los a l'hora de fer la seva declaració de l’IRPF.

Amb aquesta objecció fiscal, s'aconseguiex desviar la part dels impostos que hauria de dedicar-se a la despesa militar a finançar projectes amb finalitats socials i solidàries. No es tracta de pagar menys impostos, sinó de donar-los a una causa més justa.

 

Els pressupostos de l’Estat es financien amb els impostos directes i els indirectes que paga la ciutadania. No hi ha massa marge d'acció sobre els impostos indirectes que es paguen, però sí en els directes. Fent Objecció Fiscal es fa palès que no es vol col·laborar amb la despesa militar de l’Estat.

L’objecció de consciència a les despeses militars és un acte de desobediència civil, és la negació a col·laborar amb l’Estat en la preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Es tradueix en desobediència civil activa en el moment de realitzar la declaració de la renda.

Fer-se objectora o objector fiscal no vol dir pagar menys impostos sinó derivar els nostres impostos a un fi més social, útil i solidari. Esdevé així una lluita que, a més del seu caràcter de resistència a les qüestions militars, té un fort component de solidaritat social. Qui fa Objecció Fiscal decideix on enviar els diners de la seva objecció. 

Fer Objecció Fiscal és fàcil. Es pot desviar el percentatge que correspon al ministeri de defesa, d’acord amb els pressupostos de l’Estat, o bé establir una quantitat fixa. 

Més informació: www.objecciofiscal.org