comunicat ong

Justícia i Pau continua el seu treball d'incidència per a l'adopció final d’una regulació efectiva del comerç de #ConflictMinerals.

Després del resultat de la votació del ple del Parlament Europeu a favor d'una regulació dels #ConflictMinerals obligatòria per a tota la cadena de subministrament, la llei es troba en fase de discussió entre les tres instàncies amb poder decisori a la UE: el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la Comissió Europea (l’anomenat “trílogo”).

Des de Justícia i Pau volem reiterar el nostre agraïment a les més de 14.000 persones que heu recolzat la nostra campanya de signatures a favor d’una legislació europea que posi control al comerç dels #ConflictMinerals.

A aquestes signatures se sumen més de 70 ONG europees que fem una crida perquè la Unió Europea aprovi una llei que freni l'extracció i comerç il·lícit de minerals en zones en conflicte.

 

- Comunicat - 

La llei de minerals en conflicte es troba en fase de discussió en les instàncies comunitàries

L'extracció i el comerç il·lícit de minerals en zones de conflicte, com el que es produeix a l'Est de la República Democràtica del Congo, tenen devastadors efectes sobre la població local i és font de múltiples vulneracions dels drets humans. Davant aquest escenari, el procés legislatiu iniciat per la Unió Europea el 2014 per regular el comerç d'aquests minerals ofereix una important oportunitat per posar fre a aquestes pràctiques i exigir a les empreses que participen en la cadena de subministrament dels dits minerals un comportament responsable i major transparència en les seves actuacions.

El proper dia 1 de febrer entrarem a la recta final de les negociacions. Aquest dia començarà el diàleg a tres bandes entre les tres instàncies amb poder decisori sobre la futura legislació: la Comissió, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. Abans de l'estiu de 2016 està previst que arribin a un acord sobre el text final de la llei.

Des de les organitzacions de la societat civil hem seguit atentament aquest procés. Les últimes informacions que hem tingut sobre el posicionament del Consell de la Unió Europea, el passat mes de desembre, són preocupants perquè sembla que volen limitar l'abast de la llei a un conjunt reduït d'empreses importadores i dilueixen les exigències plantejades en la Guia de la Diligència Deguda de l'OCDE[1].

Per aquests motius, la coalició de més de 70 ONG europees que treballem en la campanya de “minerals en conflicte” -entre les quals hi ha ALBOAN, Justícia i Pau i REDES- fem una crida als governs dels estats membre perquè contribueixin al fet que la llei finalment aprovada respongui a les exigències plantejades en la Guia de la Diligència Deguda de l'OCDE. Concretament, sol·licitem al Govern espanyol que:

1. Mostri capacitat de lideratge en aquesta matèria donant suport a un sistema de diligència deguda obligatori per a totes les empreses que participen en la cadena de subministrament dels minerals coberts per la llei.
2. Doni suport també a una regulació que vagi en sintonia amb les recomanacions de la Guia de la Diligència Deguda de l'OCDE per a minerals en conflicte:

  • Assegurant que totes les obligacions vinculades a la diligència deguda són consistents amb els estàndards de l'OCDE.
  • Incloent en l'abast de la llei a totes les empreses que introdueixin per primera vegada els minerals coberts per aquesta normativa al mercat europeu, tant si ho fan com a matèria primera com si els incorporen en productes acabats.
  • Adoptant en el text de la llei un llenguatge que reflecteixi la flexibilitat i la naturalesa progressiva dels estàndards proposats per l'OCDE.

Per conèixer més sobre aquest procés legislatiu i donar suport a les demandes de la societat civil europea respecte a la legislació de “minerals en conflicte”, poden visitar el web #ConflictMinerals: www.conflictminerals.es


ALBOANjipREDES

 

[1] La Guia de la Diligència Deguda de l'OCDE sobre “minerals en conflicte” és un document, de caràcter normatiu, que conté una sèrie de recomanacions i principis perquè les empreses que participen en la cadena de subministraments del tàntal, estany, wolframi i or (denominats “minerals en conflicte” o 3T+G per les seves sigles en anglès), prenguin mesurades de cara a prevenir les violacions de drets humans allí on s'extreuen aquests minerals. Són els mateixos minerals el comerç dels quals pretén regular la futura normativa europea, i des de la coalició d'ONG europees ens agradaria que aquests estàndards quedessin plasmats en el text de la futura llei, i el seu compliment fos obligatori. La Guia va ser aprovada l'any 2013 i pot consultar-se en: http://www.oecd.org/corporate/mne/guidanceedition2.pdf

 

Descarrega el document en català.