infant malaltLa Comissió de la Infància de Justícia i Pau arran de la lectura de l'entrevista que Cuadernos de Pedagogía (núm. 463, gener 2016) fa a la mestra d'àmbit hospitalari Maria Urmeneta, volem recuperar aquest tema, perquè ens sembla una mica oblidat o fins i tot desconegut, i cal tenir-lo present.

Maria Urmeneta, que ha vingut col·laborant puntualment amb la Comissió de la Infància de Justícia i Pau, fa més de vint anys que és la mestra de l'Escola per a infants de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El 2009 ja havia publicat a Perspectiva Escolar (núm. 336, juny), un article titulat “A l'hospital... una escola!!”, i el 2010 el llibre Alumnado con problemas de salud, de Graó Editorial.  Ara, en una llarga i densa entrevista, reprèn la qüestió. 

L'article aparegut a Perspectiva Escolar comença així: “Els meus alumnes estan malalts. Tots”. I ara ens parla de la vida, de la malaltia, de la mort dels seus alumnes. “Amb la malaltia l'infant entra en un món desconegut. La malaltia comporta un aïllament social, trenca un projecte vital. Un hospital sempre infon por”. L'entrevista conté missatges per a tots aquells que s'han de relacionar amb aquest infant: pares, germans, el o la mestra  i els companys de l'escola d'origen, per a la mateixa mestra d'àmbit hospitalari.

També ens diu que l'escola d'origen sempre serà la seva escola, i els companys de classe no l'han d'oblidar, es poden escriure encara que de vegades costi de fer-ho. La mestra d'àmbit hospitalari  sabrà, cada matí,  qui tindrà a classe i qui no podrà anar-hi. En aquest darrer cas  haurà de passar habitació per habitació (i Maria Urmeneta ho fa sense la bata blanca dels hospitals) per adaptar-se a cada infant o adolescent. Ha d'anar més enllà del  curriculum escolar, perquè els infants pregunten, i aleshores es fa palès que en aquesta nostra societat la mort és tabú.

I l'entrevistada es lamenta que la  majoria d'estudiants de magisteri no han sentit parlar mai de l'infant hospitalitzat. Manca, doncs, una formació en aquest aspecte. Una visió global de la infantesa ha de comprendre l'infant malalt. S'ha d'explicar aquesta realitat i com abordar-la, s'ha de fer conèixer, a més de la Convenció, la Carta Europea dels Infants Hospitalitzats que el Parlament Europeu va adoptar l'any 1986.

El tema de l'infant malalt ja va ser tractat en unes II Jornades Catalanes sobre l'Infant, celebrades   a Barcelona els dies 9 i 10 de novembre de 1990; i l'any 1997 es va crear l'Associació Catalana de Professionals de l'Educació en l'Àmbit Hospitalari (ACPEAH), la qual organitzà a Barcelona,  el maig del 2000 el IV Congrés Europeu  de Mestres i Pedagogs a l'Hospital. Però cal insistir-hi.

L'entrevista, sota ael títol “Voy a cuerpo y recibo mucho más de lo que doy”, la podeu trobar al web de l'Escola per a infants www.santpau.cat/esscolainfants.

Article de la Comissió de la Infància de Justícia i Pau