Les diferents organitzacions que constitueixen la Coordinadora Catalana per la Prevenció i Denuncia de la Tortura van fer públic el passat 20 d'abril un nou informe sobre la situació penitenciaria a Catalunya. En aquest cas, el nou informe titulat "L'aïllament penitenciari a Catalunya des d'una mirada de defensa dels drets humans" examina els últims cinc anys en relació als Departaments Especials de Règim Tancat (DERT). En concret les previsions legals, les resolucions jurisprudencials i les afectacions als drets humans i les conseqüències psicosocials, dels denominats (DERT), existents en els centres de privació de llibertat a Catalunya.

Des de la Coordinadora catalana per la prevenció de la Tortura (CPDT) treballen amb casos de persones privades de la seva llibertat, que han explicat les diverses formes de maltractament que han patit en l'interior dels DERT. Amb aquest informe, com amb la resta que la CPDT ha elaborat es vol fer èmfasi en la necessitat que més enllà del treball d'assistència, denúncia i observació cal que es desenvolupi urgentment un profund examen d'aquest règim d'aïllament.

L'estudi pretén continuar la vigilància davant les violacions dels Drets Humans que siguin detectades en els contextos de provació de llibertat a Catalunya. I, alhora, des de la Coordinadora es difondrà la investigació a la societat, mitjans de comunicació i organismes internacionals d'Europa i les Nacions Unides.

Una de les demandes en les quals fa temps que hi treballen és la que permeti a les Organitzacions i Institucions de la CPDT entrar als Centres de Privació de Llibertat de Catalunya, quan la persona allà ingressada així ho sol·liciti. Des de la Coordinadora es lamenta que no s'hagi obtingut una resposta positiva fins al moment, encara que la previsió hagi estat recollida en Informes del Mecanisme català de Prevenció de la Tortura del Síndic de Greuges.

Podeu descarregar-vos l'Informe complet, en català i castellà, aquí.