El 20 de maig de 2015, el Parlament Europeu va votar a favor d'un reglament dissenyat per exigir a les empreses europees que importen estany, tungstè, tàntal i or en qualsevol de les formes en què es troben, ja sigui en brut o processats, per que assegurin que actuen de manera responsable a l'hora de comprar els minerals. Aquesta és una victòria en la lluita contra les violacions massives dels drets humans, tot i que encara ha de ser confirmada pel procés de diàleg a tres bandes amb els estats membres.

A continuació, trobareu el posicionament conjunt de les Comissions Europees de Justícia i Pau sobre la necessitat d'una regulació obligatòria per lluitar de forma efectiva contra els minerals de conflicte i les terrorífiques atrocitats que hi alimenten, com per exemple succeeix a la RDC.

 

Per tal que aquesta legislació sigui el més completa possible, aquesta regulació ha de contemplar la introducció de "mesures d'acompanyament" per donar suport als actors locals i acabar amb la informalitat amb l'objectiu de millorar les condicions de treball dels miners locals que treballen forma artesanal.

Només una regulació obligatòria a nivell europeu pot tenir una influència efectiva en les pràctiques econòmiques, raó per la que els Estats membres de la UE han de confirmar la legislació adoptada per Parlament Europeu; precisament aquest òrgan, el maig passat va votar a favor de una regulació dissenyada per exigir a les empreses europees que importen estany, tungstè, tàntal i or, ja sigui com a matèria primera o processat, a assegurar-se que actua responsablement a l'hora de proveir-se d'aquests minerals.

 

- Posicionament conjunt de les Comissions Europees de Justícia i Pau -


Trencar el vincle entre els minerals i els conflictes armats: és necessària una normativa europea obligatòria!

En moltes àrees del món marcades per conflictes, com la República Democràtica del Congo, Colòmbia, Myanmar i l’Àfrica Central, l'extracció i el comerç dels recursos naturals permet el finançament de molts grups armats, que són culpables de perpetrar atrocitats contra la població local i de la desestabilització del territori. Amb l'obtenció de recursos provinents d’aquestes zones de conflicte o d'alt risc, és probable que les empreses europees estiguin alimentant aquest cicle de violència que soscava els drets humans, la pau i el desenvolupament. És d'aquesta manera que els minerals de sang troben el seu camí per arribar als nostres ordinadors, als nostres telèfons, als nostres cotxes i a altres productes d'ús diari.

Ens agradaria fer referència a les paraules expressades pel Papa Francesc el 17 de juliol de 2015, amb què parla d’establir una reunió amb experts i inversors en el sector miner a favor d'un canvi de paradigma radical. El Papa ens va recordar que "els minerals i, en general, la riquesa continguda en la terra, el sòl i el subsòl, constitueixen un do preciós de Déu, que la humanitat ha estat utilitzant des de fa milers d'anys".

Basant-se en la seva recent encíclica sobre la protecció del medi ambient, Laudato Si, el Papa considera que una explotació veritablement prudent de la riquesa de la terra és la que té en compte els imperatius econòmics, la justícia social i la protecció ambiental. El Papa subratlla que " una contribució a aquest canvi pot ser feta pels governs dels països d'origen de les empreses multinacionals i d'aquells on operen, per les empreses i els inversors, per les autoritats locals que supervisen les operacions mineres, els treballadors i els seus representants, per les cadenes de subministrament internacionals amb els seus diversos intermediaris i els que operen als mercats d'aquests materials, i pels consumidors de béns per a la producció que requereixen els minerals. Totes aquestes persones estan cridades a adoptar una conducta inspirada en el fet que constituïm una sola família humana”.

El 20 de maig de 2015, el Parlament Europeu va votar a favor d'un reglament dissenyat per exigir a les empreses europees que importen estany, tungstè, tàntal i or en qualsevol de les formes, ja sigui en brut o processats, per tal que s’assegurin que actuen de manera responsable a l’hora de comprar els minerals. Aquesta és una victòria en la lluita contra les violacions massives dels drets humans, tot i que encara ha de ser confirmada pel procés de diàleg a tres bandes amb els estats membres.

D'aquesta manera, el Parlament Europeu recomana l'adopció de pràctiques de diligència deguda que requereixen que les empreses identifiquin i previnguin els riscos al llarg de tota la seva cadena de subministrament. Això hauria de permetre a les empreses garantir que els minerals que compren als seus proveïdors no estan sent utilitzats per finançar grups armats. Malgrat que amb aquesta resolució el Parlament Europeu no acabarà amb tots aquests conflictes, almenys farà que les empreses assumeixin la seva part de responsabilitat.

Posar les consideracions ètiques abans que el lucre

És necessària una regulació obligatòria per lluitar amb eficàcia contra els minerals de conflicte i les atrocitats terribles que alimenten, com és el cas a l'est de la RDC. Aquest enfocament rep el suport no només del Doctor Mukwege, guanyador del premi Sakhàrov, sinó també dels inversors europeus i de cent cinquanta bisbes de tot el món.
Una de les intencions del Parlament Europeu en proposar aquest sistema obligatori és fer que les nostres empreses a Europa pressionin tots els actors upstream a la seva cadena de subministrament, com ara els fonedors asiàtics i els refinadors que venen els seus productes al mercat europeu, per tal de persuadir-los que canviïn les seves pràctiques. Les PIME a Europa també podrien beneficiar-se d'aquest efecte multiplicador, ja que podran formar part de les cadenes de subministrament responsables que ja hauran estat establertes pels consorcis més grans.
Per tal que sigui al més completa possible, la regulació ha de considerar també la introducció de "mesures d'acompanyament" per donar suport als actors locals i per formalitzar el sector per tal de millorar les condicions de treball dels miners locals i artesanals.

Pot això ser realment comparat amb la "gran i dolenta" llei  Dodd Frank Act?

Moltes persones s'han manifestat en contra d'aquesta regulació, comparant-la amb la llei Dodd Frank, que és un tros de la legislació nord-americana que, tal com afirmen, ha obligat les empreses a buscar els seus subministraments a altres llocs fora de la zona dels Grans Llacs, creant així un embargament i privant els miners locals d'una font vital d'ingressos.

No obstant això, la proposta europea de legislació difereix de la legislació nord-americana, ja que no està dissenyada per introduir l'etiquetatge del producte i no està dirigida únicament al Congo, sinó a totes les regions en risc. És molt dubtós que la culpa dels problemes que enfronta el sector miner congolès artesanal sigui en seva totalitat culpa de la llei Dodd Frank, ja que és impossible aïllar els efectes d'aquesta legislació dels efectes d'altres iniciatives existents destinades a introduir ordre en aquest sector. De fet, les dificultats relacionades amb l'accés al mercat internacional van començar arran de la decisió presa pel president Kabila de suspendre les seves activitats durant diversos mesos al 2010. D'altra banda, atès que la Llei Dodd Frank no va entrar en vigor fins a principi de 2013, és massa aviat per treure conclusions definitives pel que fa als seus impactes.

Crear cadenes de subministrament netes

És cert que la Llei Dodd Frank està darrere de nombrosos projectes dissenyats per crear cadenes de subministrament "netes" al Congo i s'està fent un progrés real en aquest sentit. La prova d'això es troba en el fet que 129 mines han estat certificades com a "verdes" pel govern congolès. Amb aquesta certificació s’afirma el fet que no hi ha grups armats en aquestes mines, i que els nens o les dones embarassades no hi treballen.
Només un sistema europeu obligatori pot tenir una influència efectiva en les pràctiques econòmiques. El fet que la guia de l'OCDE sobre la diligència deguda, que no és obligatòria, s'apliqui només en un 4% de les empreses europees és bona prova de la necessitat d'una legislació vinculant i és per aquesta raó que els estats membres han de confirmar la legislació adoptada per el Parlament Europeu.

Signatures que representen les Comissions Europees de Justícia i Pau:

 • Stefan Krummel (Àustria)
 • Pieter Vandecasteele (part flamenca de Bèlgica)
 • Axelle Fischer (part de parla francesa de Bèlgica)
 • Denis Vienot (França)
 • Cecilia Taylor (Regne Unit)
 • Mgr. Jean-Claude Hollerich (Luxemburg)
 • Pedro Vaz Patto (Portugal)
 • Wolfgang Bürgstein (Suïssa)
 • Isabel Cuenca (Espanya)
 • Sra. Madeleine Fredell (Suècia)
 • Sebastiaan van der Zwaan (Holanda)

 

Declaració de posicionament adoptada per les Comissions Europees de Justícia i Pau