Les entitats d'acció social de l'església a Espanya -Càritas, CONFER i Justícia i Pau- se sumen a la crida conjunta que Càritas Internationalis i el Servei Jesuïta a Refugiats han fet públic davant la celebració, el 19 de setembre a Nova York, de la Cimera de les Nacions Unides sobre Refugiats i Migrants. Aquest és el text de la crida:

"Una crida urgent a la comunitat internacional per protegir les persones migrants i refugiades

Càritas Internationalis i el Servei Jesuïta a Refugiats (JRS) urgeixen a abordar canvis concrets en el Sistema de Nacions Unides així com un clar compromís per part dels governs i els actors clau tant en el sector públic com en el privat per assegurar la protecció de les persones migrants i refugiades.

En una declaració conjunta davant la cimera sense precedents sobre les persones migrants i refugiades que organitza les Nacions Unides a Nova York el proper 19 de setembre, les dues xarxes mundials de Càritas i JRS reclamen la màxima prioritat per a satisfer les necessitats de protecció, particularment de dones i nens. Això vol dir, en resposta a les necessitats de les persones migrants i refugiades, garantir els seus drets humans així com el ple respecte del dret internacional sobre persones refugiades.

El secretari general de Càritas Internationalis, Michel Roy, assegura que "el desafiament que planteja la crisi de solidaritat en resposta als moviments de la migració és massiu i la comunitat internacional s'està esforçant per trobar una resposta a llarg termini. Però aquest repte suposa una oportunitat única per revisar el sistema i elaborar un pla per millorar la resposta internacional".

La Guerra, la desigualtat, la pobresa, el canvi climàtic... han expulsat de casa seva, a data d'avui, a més gent que mai abans des de la fundació de l'ONU: són més 65 milions de desplaçats forçosos a tot el món, incloent més 21 milions de refugiats, 3 milions de sol·licitants d'asil i més de 40 milions de desplaçats interns.

Tots els Estats membres de Nacions Unides han d'adoptar compromisos clars per protegir i garantir aquests drets i que aquests compromisos es tradueixin ràpidament en polítiques que corregeixin les existents i que són incapaces de protegir les persones. Que la migració sigui una opció i no una necessitat s'ha d'assegurar mitjançant polítiques migratòries responsables dins el marc acordat prèviament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Els Estats han de donar cobertura tant a les necessitats bàsiques de les persones migrants i refugiades que viuen fora dels campaments com a les seves necessitats a llarg termini donant suport a processos de formació i ocupació per a accedir a mitjans de vida sostenibles.

A nivell local i internacional, la lluita contra el tràfic d'éssers humans ha de ser una prioritat tant en els programes d'emergència com en l'acció a llarg termini.

Instem les Nacions Unides a revisar les seves estructures actuals, avaluar els avantatges comparatius de tots els actors, i definir més clarament el seu paper de coordinació i el de la societat civil com a actors de desenvolupament. També fem una crida a la transparència de les pràctiques de finançament.

A més, volem fer una crida als països desenvolupats perquè no facin servir l'ajuda al desenvolupament per finançar els costos de l'acollida a les persones refugiades dins les seves fronteres. Demanem a tots els països que deixin de condicionar la cooperació al Desenvolupament al control de fluxos migratoris."