africa eu lg 778x452El Parlament Europeu, després de tres anys de negociació i gràcies a les pressions d’organitzacions de la societat civil, va votar el passat 16 de març l’aprovació del Reglament pel qual s’estableixen obligacions en matèria de diligència deguda en la cadena de subministrament pel que fa als importadors de la Unió d’estany, tàntal i tungstè, els seus minerals i or originaris de zones de conflicte o d’alt risc.

La norma aprovada és un pas cap a l’eradicació dels #ConflictMinerals, però insuficient. Es tracta d’una regulació que queda, doncs, descafeïnada per uns interessos que no són els de la població que pateixen les violacions dels drets humans i la violència armada.

Llegiu més a: #ConflictMinerals