Pregària pels refugiats Cartell 2 1 001Qui acull a un d'aquest m'acull a mi - Vetlla de pregària per els refugiats

El passat 3 de maig, a la Capella de Sant Francesc de l’antic Hospital de Sant Llàtzer, Justícia i Pau Terrassa va organitzar, juntament amb Càritas, una pregària sobre la justícia a l'entorn del dia 1r de maig. El motiu de la Pregària era la dramàtica situació de moltes persones refugiades que busquen asil a Europa per poder superar les guerres i altres malvestats que asolen molts països de món, en especial de l’Àfrica negra.

Anunciada a les parròquies i a la premsa, van assistir a la Pregària més d’un centenar de persones de les diferents comunitats de la ciutat.

La intervenció culminant de la Pregària va ésser la de Don Luigi Usubelli, prevere italià membre de la Fundació Migrantes, que havia estat treballant la illa de Lampedusa en tasques d’acolliment de persones refugiades. A més a més d’explicar-nos amb detall el drama de moltes persones que arriben allà amb greus dificultats de tot tipus, va recordar que els moviments migratoris fa anys que existeixen i que durant molts anys Europa enviava molt emigrants sobretot cap Amèrica. No és fenòmen nou, sinó que ara el vivim més d’aprop. La qüestió important és que hem de veure els immigrants i els refugiats com a persones humanes i germanes nostres. De cap manera podem tancar el nostre cor al seu patiment i cal treballar per poder assegurar-les-hi un tracte més humanitari i més fraternal.

La Pregària constava també de la lectura d’uns textos del Papa Francesc, un del missatge de la Quaresma passada i l’altre del missatge de la Jornada mundial de l’emigrant i el refugiat, del Salm 137 “Vora els rius de Babilònia” i de l’Evangeli del bon samarità. Les pregàries dels fidels, el res del Parenostre i la benedicció i reserva del Santíssim, van completar les diferents intervencions.

En Paolo Pietrolillo va organitzar també una bona seqüència de les intervencions i dels silencis, les quals amb l’acompanyament musical d’en Jeremies i la Mª del Carme, van ajudar molt a crear un bon clima de reflexió i de pregària.